Mr. J.C. (Jacqueline) Rutgers

foto Mr. J.C. (Jacqueline) Rutgers

Eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid van de ARP. Van jongsaf opgroeid in een politieke omgeving, want zij kwam uit een familie van AR-kopstukken. Schoonzuster van ARP-fractievoorzitter Bruins Slot. Was directielid van de Sociale Verzekeringsbank. In de Kamer onder meer buitenlandwoordvoerster en als zodanig kritisch over de rol van de VS in Vietnam. Als lid van een nogal behoudende fractie huldigde zij bovendien progressieve opvattingen over de bevolkingspolitiek. Knappe juriste, die door haar slechte spreektechniek onvoldoende tot haar recht kwam en na vier jaar weer uit de Kamer verdween.

ARP
in de periode 1963-1967: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacqueline Cornélie (Jacqueline)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Hilversum, 13 november 1908

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 27 mei 1998

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • lid directie SVB (Sociale Verzekeringsbank) te Amsterdam, van 1956 tot juni 1963
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 22 februari 1967
  • lid Europees Parlement, van 14 oktober 1963 tot 8 mei 1967 (aangewezen door de Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

  • tijdelijk secretaresse ICCO (Interkerkelijke Coördinatiecommissie voor Ontwikkelingshulp), vanaf 1967
  • adviseur ICCO (Interkerkelijke Coördinatiecommissie voor Ontwikkelingshulp), van 1 juli 1968 tot 1 juli 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was woordvoerster buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking en volksgezondheid van de ARP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met sociale zaken, justitie, kernenergie en handelspolitiek.
  • Was in 1964 woordvoerster van haar fractie bij de ontwerp-Ziekenfondswet

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Eén van haar ooms was hoogleraar, twee anderen ooms waren predikant

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.