L.F.H.C. Ruland

foto L.F.H.C. Ruland

Van oorsprong uit Duitsland afkomstig Limburgs Tweede Kamerlid. Zoon van een landeigenaar, die in 1866 op bijna 40-jarige leeftijd in Vaals ging wonen en de Nederlandse taal slechts beperkt machtig was. Werd echter al direct na vestiging in Nederland burgemeester van Vaals. Als Tweede Kamerlid conservatief en behartiger van de Limburgse belangen. Voerde als Kamerlid weinig het woord.

Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1886-1891: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Leonard Frans Hubert Carl

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
tweede voornaam oorspronkelijk "Franz"

geboorteplaats en -datum
Aken (Pruisen), 24 november 1826

overlijdensplaats en -datum
Vaals, 4 juli 1903

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/7)

 • lid gemeenteraad van Vaals, vanaf september 1866
 • burgemeester van Vaals, van 1 december 1866 tot 7 april 1903 (ontslagen op eigen verzoek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 maart 1886 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Maastricht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 15 september 1891 (voor het kiesdistrict Gulpen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid commissie van toezicht op Rijkslandbouwscholen
 • lid R.K. kerkbestuur te Vaals

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • erevoorzitter harmonie "Sint Cecilia" te Vaals
 • erevoorzitter arbeidersspaar- en bouwvereniging te Vaals

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak slechts enkele malen als Kamerlid, met name over onderwijs en waterstaat (spoorwegen in Limburg, posttarieven in het grensgebied)
 • Bij de grondwetsherziening van 1887 behoorde hij tot de meest consequente tegenstanders, zowel in eerste als in tweede lezing

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Buiten Zuid-Limburg stond hij bekend als een uiterst conservatief Katholiek; de N.R.C. noemde hem een Ultramontaan
 • Hij behartigde vooral de belangen van Zuid-Limburg en haar bewoners
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus. Was in 1891 echter geen kandidaat meer bij de Tweede Kamerverkiezingen.

uit de privésfeer
 • Had tot 14 september 1866 de Duitse nationaliteit; zijn gehele familie was Duits
 • Bracht zijn jeugd door in Aken en sprak in 1866 nog nauwelijks Nederlands
 • Zijn vader was bankier, koopman en landeigenaar

verkiezingen
 • Werd in 1886, 1887 en 1888 steeds zonder tegenkandidaten gekozen tot Tweede Kamerlid

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.