Mr. W.J. Roijaards van den Ham

foto Mr. W.J. Roijaards van den Ham
bron: Gemeentearchief Utrecht

Negentiende-eeuws liberaal Tweede Kamerlid. Zoon van een Utrechtse theoloog en hoogleraar. Was korte tijd advocaat, maar wijdde zich vervolgens geheel aan het bestuur. Bestuurder van diverse waterschappen, wethouder van Utrecht en Statenlid. Werd in 1888 voor het district Breukelen tot Tweede Kamerlid gekozen. Was tegenstander van het kiesrechtvoorstel van Tak van Poortvliet. In de Kamer vooral een pleitbezorger van de belangen van zijn stad en provincie.

Liberale Unie, liberaal
in de periode 1888-1897: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 1 januari 1829

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 2 maart 1897

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894
 • oud-liberaal, vanaf 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 8 oktober 1889 tot 1895 (voor het kiesdistrict Utrecht)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Breukelen)
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams, van 16 september 1890 tot 2 maart 1897
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 2 maart 1897 (voor het kiesdistrict Breukelen)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid bestuur Spaarbankbond
 • lid bestuur broodfabriek te Utrecht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hij richtte zich vooral op de zaken die de belangen van stad of provincie Utrecht raakten (11 keer) of op algemeen staatsrechtelijke problemen over de verhouding tussen rijk, provincie en gemeente. Gedurende de negen jaar Kamerlidmaatschap sprak hij slechts negentien maal. $B Scr

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bij de strijd tussen Takkianen en anti-Takkianen kan men hem bij de laatste groep indelen; hij steunde het amendement-De Meyier en ook de Kieswet van Van Houten

uit de privésfeer (3/4)
 • Een broer was Gedeputeerde van Utrecht
 • Een zoon van hem huwde met een dochter van E.L. baron van Hardenbroek van Lockhorst, Tweede Kamerlid
 • Zijn vader was predikant te Meerkerk en te Schiedam (vanaf 1819) en hoogleraar godgeleerdheid te Utrecht (1823-1854)

verkiezingen
 • Versloeg in 1888 en 1891 na herstemming S.M. van Wijck (rk)
 • Werd in 1891 in het district Amersfoort na herstemming verslagen door jhr. J.E.N. Schimmelpenninck van der Oye (arp)
 • Versloeg in 1894 na herstemming H.J.A.M. Schaepman (rk-takkiaan)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.