Mr. A.B. (Anton) Roosjen

foto Mr. A.B. (Anton) Roosjen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Beminnelijke, tolerante ARP'er die tot de vooraanstaande figuren van zijn partij behoorde. Aanvankelijk onderwijzer in Groningen en leraar wiskunde in Amsterdam, en in de hoofdstad tevens gemeenteraadslid. In zijn fractie onderwijs- en defensiespecialist en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Actief in de organisatie voor ondersteuning van het wettig gezag. Kreeg ook bekendheid door zijn langdurige voorzitterschap van de NCRV en bekleedde diverse functies in de omroepwereld. Verzon in 1955 voor de grootscheepse hervormingin één wet van het voortgezet onderwijs de naam mammoetwet. Was overigens tegen de plannen van minister Cals en had dat 'beest' liever alleen als sprookjesfiguur gezien. In spreken en gebaren een echte schoolmeester.

ARP
in de periode 1937-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Aalsmeer, 13 september 1894

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 15 juni 1978

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 5 juni 1963
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Amsterdam, van 21 november 1945 tot 2 september 1946
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 2 september 1946 tot 1 september 1954

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, van 27 december 1940 tot 15 november 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Haaren (N.Br.), van 16 november 1941 tot 11 mei 1942
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 11 mei 1942 tot 17 september 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/16)

 • voorzitter Comité Nationale Herdenking '40-'45, van 1960 tot april 1972
 • lid Pacificatiecommissie voor de omroepkwestie, van 24 december 1965 tot 1965

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet gewetensbezwaren militaire dienst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 mei 1959 tot april 1962
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op de Registeraccountants (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 juli 1959 tot oktober 1961

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid veteranen-legioen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Interpelleerde op 16 juli 1953 minister Cals over het uitblijven van een nieuwe salarisregelingen voor leraren in het VHMO
 • Interpelleerde op 21 mei 1957 de ministers Staf en Struycken over de voorgenomen opheffing van de Nationale Reserve

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in juli en september 1956, september 1957 en 1958, maart en september 1959 en in september 1960 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

uit de privésfeer
 • Was een enthousiast orangist

anekdotes en citaten
 • Hij kende tientallen versjes en rijmpjes van 19e-eeuwse dichters uit zijn hoofd en strooide die graag over zijn toehoorders uit
 • De grote scholen noemde hij leerlingenpakhuizen
 • Zei op 28 april 1955 in de Tweede Kamer over de plannen van minister Cals voor het voortgezet onderwijs: "De ondertekenaren van de Nota [over het onderwijs] verkeren zelf dienaangaande ook in twijfel (...) dat, mocht de uitwerking van hun gedachte op dusdanige moeilijkheden stuiten, dat de verwezenlijking der plannen daardoor ernstig zou worden vertraagd zij de voorkeur geven aan een aantal afzonderlijke wetsontwerpen (...). Ik zou willen zeggen: begin daar maar liever mee; laat die mammouth maar in het sprookjesleven blijven voortbestaan"

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Overzeese Rijksdelen, oktober 1956 (tijdens informatie-Burger)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
 • Meester Roosjen (aanduiding in ARP-kring)
 • "Dorentje" (publiceerde onder die naam gedichten in De Nieuwe Meerbode)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.