A.E. Reuther

foto A.E. Reuther
bron: Maritiemmuseum Den Helder

Kundige conservatieve katholieke officier, die in het kabinet-Van Lynden van Sandenburg minister van Oorlog was en nadien Tweede Kamerlid. Vooral specialist in geschutszaken. Loodste het plan voor aanleg van de Stelling van Amsterdam door het parlement. Als Kamerlid gewaardeerd vanwege zijn rustige optreden en enkele malen tweede en derde kandidaat voor het voorzitterschap van de Kamer. Verscheen, hoewel hij officier was, in de Kamer in burgerkleding

Bahlmanniaan ('Centrum') , conservatief (katholiek)
in de periode 1879-1889: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Anthonie Ernst

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 mei 1819

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 27 april 1889

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (8/17)

 • voorzitter commissie van proefneming, van 1 mei 1871 tot 1 mei 1878
 • sous-chef afdeling artillerie, ministerie van Oorlog, van 1 mei 1878 tot 20 augustus 1879
 • minister van Oorlog, van 20 augustus 1879 tot 23 april 1883
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 juni 1883 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Nijmegen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 27 april 1889 (voor het kiesdistrict Nijmegen)

officiersrangen (2/7)
 • kolonel der artillerie, van 1 november 1876 tot 15 juni 1880
 • generaal-majoor der artillerie b.d., vanaf 15 juni 1880

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • lid Staatscommissie ter voorbereiding van de dienstplichtwet (Staatscommissie-Bergansius), van 10 juni 1888 tot mei 1890
 • lid commissie voor het stichten eener woning met huiskapel voor de pauselijke internuntius te 's-Gravenhage, 1889

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk VIII (Oorlog) 1887 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Tweede Kamerlid vrijwel uitsluitend over militaire zaken en over de marine. Speelde echter tevens bij de grondwetsherziening 1887 een belangrijke rol bij de discussies over het kiesrecht.
 • Stemde in 1887 bij de grondwetsherziening tegen alle hoofdstukken

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Verbeterde de uitrusting van het leger door de aanschaf van nieuw geschut, extra pioniersschoppen en voertuigen voor verzorging en verpleging.
 • Diende in 1881 samen met de ministers Heemskerk en Van Erp Taalman Kip een wetsvoorstel in over de defensie-organisatie, waarbij een belangrijke rol was voorzien voor de schutterij. De plaatsvervanging bij het leger bleef in dit voorstel gehandhaafd. Het wetsvoorstel werd in 1883 ingetrokken.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was adviseur geweest op het gebied van artillerie van minister Weitzel
 • Werd in oktober 1884, september 1885 en in mei en september 1888 als tweede op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet
 • Werd in juli 1886 en september 1887 als derde op de voordracht voor het Tweede Kamervoorzitterschap gezet

uit de privésfeer
Zijn vader was officier

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1886 de liberalen M.A. van Roggen en J.G. Gleichman
 • Versloeg in 1887 de liberalen H. Goeman Borgesius en H.C. Verniers van der Loeff
 • Versloeg in 1888 J. de Koning (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.