Jhr.Mr. A.J. Rethaan Macaré

foto Jhr.Mr. A.J. Rethaan Macaré
bron: Onze Afgevaardigden

Vooraanstaand jurist uit een van oorsprong Frans geslacht, die vier jaar liberaal Tweede Kamerlid voor Haarlem was. Na zijn promotie werkzaam bij de rechterlijke macht, onder andere als officier van justitie. Daarnaast actief op het gebied van de armenzorg, het gevangeniswezen en de kinderbescherming; op dat laatstgenoemde terrein maakte hij zich verdienstelijk door de mede op zijn initiatief tot stand gekomen Bond tot Kinderbescherming. Vertegenwoordigde enkele malen de regering op internationale conferenties. Werd in 1900 advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

liberaal
in de periode 1896-1900: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Adrien Jonathan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 21 november 1842

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 augustus 1932

3.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te Haarlem, van 1 oktober 1882 tot 16 april 1900
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 november 1896 tot 1 april 1900 (voor het kiesdistrict Haarlem)
  • advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, van 16 april 1900 tot 1 augustus 1910 (benoemd bij K.B. van 30 maart 1900)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

  • voorzitter Raad van Commissarissen Haarlemsche Hypotheekbank
  • lid en voorzitter Nederlandsch Genootschap tot zedelijke verbetering van gevangenen

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen en zaken betreffende Noord-Holland (Noordzeekanaal, haven van IJmuiden)

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was bewaarder der hypotheken te Utrecht (1848-1875), wethouder van Middelburg (1836-1848) en lid van Provinciale Staten van Zeeland (1837-1848)

verkiezingen
  • Werd in oktober 1884 in het district Haarlem na herstemming verslagen door W. de Meijier (lib.)
  • Versloeg in 1896 A.E. van Roijen (a.r.)
  • Versloeg in 1897 H.J.A.M. Schaepman (rk) na herstemming

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.