O. (Otto) van Rees

foto O. (Otto) van Rees
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Liberaal negentiende-eeuws koloniaal bestuurder en politicus. Begon al op veertienjarige leeftijd een loopbaan bij de ambtelijke dienst in Nederlands-Indië en was op zijn vijftigste vicepresident van de Raad voor Nederlands-Indië. Na terugkeer in Nederland Tweede Kamerlid en in 1879 minister van Koloniën in het kabinet-Kappeyne van de Coppello. Nadien weer Kamerlid en later voorzitter. Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië. Had daar de bijnaam 'koning Otto'. Tegenstander van voortdurende uitbreiding van het Nederlandse gebied in Indië en voorstander van hervormingen. Sprak met zachte stem, op een bescheiden wijze.

liberaal
in de periode 1872-1888: lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, vicepresident Raad van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Otto (Otto)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Culemborg, 4 januari 1823 (Culemborg heette toentertijd Kuilenburg)

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 10 maart 1892

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/22)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1872 tot 31 augustus 1873 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • vicepresident Raad van Nederlandsch-Indië, van 1 oktober 1873 tot 16 maart 1878 (benoemd bij K.B. van 6 september 1873)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 1878 tot 12 maart 1879 (voor het kiesdistrict Arnhem)
 • minister van Koloniën, van 12 maart 1879 tot 20 augustus 1879 (benoemd bij K.B. van 10 maart 1879)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1880 tot 20 januari 1884 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
 • voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 september 1881 tot 20 januari 1884
 • Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, van 11 april 1884 tot 29 september 1888 (benoemd bij K.B. van 20 januari 1884)

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur, van 12 maart 1883 tot 18 maart 1883 (poging mislukte)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

Gouvernements-commissaris voor de hervorming van het bestuur in de Preanger-regentschappen, van 16 juni 1866 tot 25 augustus 1871

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1881 tot 20 januari 1884
 • voorzitter Commissie voor Huishoudelijke aangelegenheden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1881 tot 20 januari 1884

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over koloniale zaken en handelsaangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde zich 1879 met Gleichman tegen het doen van een verzoek aan de koning voor machtiging tot grondwetsherziening
 • Versloeg op 20 september 1881 bij het opmaken van de voordracht voor het voorzitterschap A. baron Schimmelpenninck van der Oye. Hij kreeg in de vierde stemronde 41 stemmen en Schimmelpenninck van der Oye 33.
 • Verliet in mei 1882 de voorzittersstoel om het woord te kunnen voeren in een debat over het verslag van de commissie van rapporteurs over de Indische begroting. Ten gevolge van aanneming van de afkeurende conclusie trad minister Van Goltstein van Koloniën af.

uit de privésfeer
 • Zijn vader overleed 19 februari 1829. Otto was toen zes jaar.

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in juni 1878 bij een tussentijdse verkiezing in het district Arnhem na herstemming W.C.I.J. Cremers (rk)
 • Versloeg in 1880 bij een tussentijdse verkiezing in het district Rotterdam na herstemming M.L. van Deventer (a.r.)
 • Werd in 1883 bij de periodieke verkiezingen in de eerste stemmingsronde gekozen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Koning Otto" (in Ned.-Indië)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.