Jhr.Mr. J.H.J. Quarles van Ufford

foto Jhr.Mr. J.H.J. Quarles van Ufford
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Vrij-antirevolutionair Tweede Kamerlid en later staatsraad, die na een korte tijd advocaat te zijn geweest vooral actief was als burgemeester en ambtenaar. Werd op 30-jarige leeftijd burgemeester van het Zeeuws-Vlaamse Axel en vier jaar later van Noordwijk benoemd. Was een half jaar Tweede Kamerlid voor het district Breukelen. Nadien door minister Kuyper benoemd tot ambtenaar op Binnenlandse Zaken. In 1910 lid van de Raad van State.

Vrij-AR
in de periode 1897-1917: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Hendrik Jacob

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 juli 1855

overlijdensplaats en -datum
Scheveningen (gem. 's-Gravenhage), 27 april 1917

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), van 1897 tot 16 april 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), van 16 april 1903 tot 9 juli 1908
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), vanaf 9 juli 1908

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1897 tot 21 september 1897 (voor het kiesdistrict Hilversum)
 • chef afdeling binnenlands bestuur (rang: administrateur), ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1 mei 1906 tot 1 april 1910
 • lid Raad van State, van 1 april 1910 tot 27 april 1917 (benoemd bij K.B. van 23 februari 1910)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid/voorzitter Algemene Armencommissie, van 10 september 1912 tot 27 april 1917
 • regeringsvertegenwoordiger in de Permanente Commissie voor Internationale Congressen voor Administratieve Wetenschappen, vanaf juli 1911

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid afdeling Binnenlandse Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling Waterstaat (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak slechts eenmaal in de Tweede Kamer, bij de behandeling van het wetsvoorstel financiële verhouding Rijk-gemeenten

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof.jhr. B.Ch. de Savornin Lohman
 • Zijn vader was adjunct-commies bij de Provinciale Griffie van Zuid-Holland en referendaris van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1845-1855)

verkiezingen
 • Versloeg in januari/februari 1897 bij tussentijdse verkiezingen A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde (arp) na herstemming
 • Werd in 1897 bij de periodieke verkiezingen verslagen door S. baron van Heemstra (arp)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.