H. Pyttersen Tzn.

foto H. Pyttersen Tzn.
bron: Onze Afgevaardigden

Friese liberale predikantszoon die in 1891 via het rode district Schoterland in de Tweede Kamer kwam. Boekhandelaar en uitgever in Sneek (onder meer uitgever van een bekende almanak). Als Kamerlid pleitbezorger van betere arbeidsomstandigheden. Diende een initiatiefvoorstel in over verbetering van de arbeidstoestanden in bakkerijen. Leidde in 1896-1897 een kamerclub van vooruitstrevende liberalen die steun gaven aan de Kieswet van Van Houten, hoewel die geen algemeen mannenkiesrecht bracht.

Liberale Unie, vooruitstrevende kamerclub, 'club-Pyttersen', liberaal
in de periode 1891-1901: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hendrik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijehaske (grietenij Haskerland, Frl.), 24 mei 1845

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 10 september 1919

3.

Partij/stroming

stroming(en)
Takkiaan, 1894

partij(en)
 • Liberale Unie
 • Algemeene Staatspartij
 • Economische Bond (omstreeks 1918)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • Vooruitstrevend-Liberale Kamerclub, van mei 1894 tot 10 juni 1896 (Taal)
 • Club-Pyttersen, van 10 juni 1896 tot 21 september 1897

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Schoterland)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 17 september 1901 (1894-1897 voor het kiesdistrict Schoterland, 1897-1901 voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • hoofdredacteur "Nieuwe Arnhemsche Courant", van 1897 tot 10 september 1919
 • lid gemeenteraad van Arnhem, van september 1907 tot september 1913

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 1892 een initiatiefvoorstel in inzake de instelling van Kamers van Arbeid en Nijverheid. Dit voorstel werd in 1895 ingetrokken.
 • Diende in 1897 een initiatiefvoorstel in over het tegengaan van overmatige arbeid bij de broodfabricage. Dit voorstel bleef onafgedaan en verviel in 1901.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte op 18 mei 1879 het Comité voor Algemeen Stemrecht op
 • Werd in 1891 gekozen nadat Treub zijn benoeming niet had aangenomen om de weg vrij te maken voor de socialist Domela Nieuwenhuis, die echter weigerde kandidaat te zijn.
 • Vormde in 1896 een eigen Kamerclub, bestaande uit de liberale aanhangers van Tak van Poortvliet, die wel voor de ontwerp-Kieswet van Van Houten stemden. Zij keerden zich tegen de tactiek van de vooruitstrevend liberalen onder leiding van Goeman Borgesius.

uit de privésfeer
 • Was in Brussel werkzaam in een boekhandel en verbleef daarna enige tijd in Parijs
 • Gaf onder meer "Pyttersen's Staatsalmanak voor iedereen" uit

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1891 bij naverkiezingen in het district Schoterland P. van Vliet jr. (a.r.) na herstemming
 • Werd in 1897 in het district Schoterland na herstemming verslagen door G.L. van der Zwaag (vrije soc.). Versloeg bij naverkiezingen in het district Leeuwarden W. Bax (sdap) na herstemming.
 • Werd in 1901 verslagen G.W. Melchers (sdap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.