K.L.H. (Henri) van der Putt

foto K.L.H. (Henri) van der Puttvergrootglas

Katholiek Tweede Kamerlid in de jaren dertig. Brabantse sigarenfabrikant die een vooraanstaande rol speelde in de werkgeversorganisaties in die bedrijfstak. Bekleedde ook op andere terreinen, zoals de gezondheidszorg, bestuursfuncties. In de Kamer hield hij zich vooral bezig met handelsaangelegenheden. Werd in 1939 burgemeester van Geldrop en gedroeg zich tijdens de oorlog zeer heldhaftig. Werd door de bezetter gevangengenomen en overleed in maart 1945 na een dodenmars vanuit Bergen-Belsen naar Stettin.

RKSP
in de periode 1933-1939: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Karel Lodewijk Hendrik (Henri)

personalia

geboorteplaats en -datum
Stratum (thans gem. Eindhoven), 17 december 1887

overlijdensplaats en -datum
ten oosten van Bergen-Belsen (Dld.), maart 1945 (zie wetenswaardigheden)

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Als roepnaam wordt ook vaak Harry vermeld

partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

hoofdfuncties/beroepen

 • firmant N.V. sigarenfabriek v/h firma "Van der Putt en De Vlam" ('Kosmos') te Eindhoven, van 1909 tot 1936
 • sigarenfabrikant in België, tot 1925
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 1 juni 1939
 • directeur N.V. sigarenfabriek v/h firma "Van der Putt en De Vlam" ('Kosmos') te Eindhoven, van 1936 tot 1939
 • burgemeester van Geldrop, van 1 juni 1939 tot 6 juli 1944

nevenfuncties

 • secretaris R.K. Bond van Sigarenfabrikanten, kring Eindhoven, van 1915 tot 1918
 • voorzitter R.K. Bond van Sigarenfabrikanten, kring Eindhoven, vanaf 1918
 • lid Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant, vanaf 1922 (nog in 1933)
 • lid commissie van deskundigen voor tabaksaccijns, vanaf 1924 (nog in 1933)
 • voorzitter Nederlandsche R.K. Vereeniging van Sigarenfabrikanten, van 1928 tot 1942
 • lid Raad van Commissarissen "La Chapelle's parketfabrieken" te Breda, vanaf 1929
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Tricotage-atellier te Treebeek
 • voorzitter Nederlandse Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering
 • lid bestuur R.K. Werkgeversvereniging, kring Eindhoven
 • lid bestuur R.K. Werkgeversvereniging, bisdom s-Hertogenbosch
 • voorzitter Pensioenfonds, vanaf 1930
 • voorzitter vereniging tot bevordering van de economische belangen van de tabaksindustrie, vanaf 1931
 • voorzitter Vereniging van R.K. ziekenhuizen, vanaf 1933
 • lid Nijverheidsraad, van 1934 tot 1939
 • lid Raad van Arbeid
 • voorzitter afdeling Grootbedrijf Kamer van Koophandel Oostelijk Noord-Brabant
 • voorzitter Gezinstoeslagfonds
 • lid dagelijks bestuur Sint Josephsziekenhuis te Eindhoven
 • lid Raad van Toezicht R.K. Handels-Hogeschool te Tilburg
 • lid Commissie van Toezicht Gemeentelijke werklozendienst

afgeleide functies, presidia etc.
lid vaste commissie voor overleg inzake handelspolitieke aangelegenheden (Tweede Kamer de Staten-Generaal)

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Eindhoven

voortgezet onderwijs
 • Hogere Burgerschool te Breda
 • gymnasium, R.K. "Sint Willibrordus College" te Katwijk aan de Rijn

overige opleidingen
 • genoot een praktische handelsopleiding in het buitenland

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische, financiële en waterstaatsaangelegenheden

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1935 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een (onaanvaardbaar verklaard, en aangenomen) amendement-Suring stemde over beperking van de bevoegdheid van de regering om in te grijpen in ambtenarensalarissen (lagere overheid)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Verbleef na het gymnasium enige jaren in België, Engeland, Duitsland en Denemarken
 • In 1919 oprichter van het Verbond van verenigingen van sigarenfabrikanten te België
 • In 1919 oprichter van een Kindertoeslagfonds in de Belgische en Nederlandse sigarenindustrie
 • In 1924 oprichter van het Algemeen Christelijk Werkgeversverbond te Antwerpen
 • Zijn fabriek had in 1925 ca. 200 arbeiders en in 1936 nog ca. 80; in 1937 volgde fabriekssluiting
 • Zijn vader was sigarenfabrikant (fa. "Van der Putt en de Vlam")
 • Neef (oomzegger) van mgr. J.F. Sanders, deken van Tilburg
 • Hij weigerde Geldropse burgers aan te wijzen, die graafwerk zouden moeten gaan verrichten in Zeeland. Op donderdag 6 juli 1944 werd hij met een aantal collega's, o.a. Manders van Leende, Serraris van Heeze, Smulders van Oost-, West- en Middelbeers en Magnee van Bergeyk, overgebracht naar het concentratiekamp Vught en later naar Duitsland.
 • Hij overleed na de evacuatie van kamp Bergen-Belsen op 21 februari 1945 tijdens een tocht richting Stettin. Plaats en datum zijn niet bekend. Zie over zijn overlijden: Handelingen Tweede Kamer, 16 oktober 1951 (brief van zijn echtgenote, waarin zij meedeelt dat aangenomen moet worden dat haar man in de oorlog overleden is).

woonplaats(en)/adres(sen)
Eindhoven, omstreeks 1931 en nog in 1938

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938)
 • Johan van Merriënboer, "Aan Brabant getrouw totdat ik sterf", in: Openbaar Bestuur, 2-2009

archivalia
archief-Van der Putt, gemeentearchief Geldrop

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Geldrop, 24 september 1912

echtgeno(o)t(e)/partner
A.J.M. van den Heuvel, Adriana Johanna Maria

kinderen
7 dochters en 2 zoons

vader
J.W.L. van der Putt, Johan Wilhelm Lodewijk

geboorteplaats en/of -datum
Salatiga (Ned.-Indië), 19 november 1858

moeder
M.H.A. de Vlam, Maria Hendrica Adriana

geboorteplaats en/of -datum
Eindhoven, 9 juni 1859

beroep grootvader (vaderskant)
officier

beroep grootvader (moederskant)
directeur Normaalschool te Eindhoven

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.