K.L.H. (Henri) van der Putt

foto K.L.H. (Henri) van der Putt
bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Katholiek Tweede Kamerlid in de jaren dertig. Brabantse sigarenfabrikant die een vooraanstaande rol speelde in de werkgeversorganisaties in die bedrijfstak. Bekleedde ook op andere terreinen, zoals de gezondheidszorg, bestuursfuncties. In de Kamer hield hij zich vooral bezig met handelsaangelegenheden. Werd in 1939 burgemeester van Geldrop en gedroeg zich tijdens de oorlog zeer heldhaftig. Werd door de bezetter gevangengenomen en overleed in maart 1945 na een dodenmars vanuit Bergen-Belsen naar Stettin.

RKSP
in de periode 1933-1939: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Karel Lodewijk Hendrik (Henri)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Stratum (thans gem. Eindhoven), 17 december 1887

overlijdensplaats en -datum
ten oosten van Bergen-Belsen (Dld.), maart 1945 (zie wetenswaardigheden)

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • sigarenfabrikant in België, tot 1925
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 mei 1933 tot 1 juni 1939
 • directeur N.V. sigarenfabriek v/h firma "Van der Putt en De Vlam" ('Kosmos') te Eindhoven, van 1936 tot 1939
 • burgemeester van Geldrop, van 1 juni 1939 tot 6 juli 1944

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/20)

 • lid Raad van Toezicht R.K. Handels-Hogeschool te Tilburg
 • lid Commissie van Toezicht Gemeentelijke werklozendienst

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid vaste commissie voor overleg inzake handelspolitieke aangelegenheden (Tweede Kamer de Staten-Generaal)
 • voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk VIIb (Financiën) (Tweede Kamer der Staten-Generaal) (voor 1935)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met economische, financiële en waterstaatsaangelegenheden. Sprak ook over volksgezondheid.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/8)
 • Neef (oomzegger) van mgr. J.F. Sanders, deken van Tilburg
 • Hij weigerde Geldropse burgers aan te wijzen, die graafwerk zouden moeten gaan verrichten in Zeeland. Op donderdag 6 juli 1944 werd hij met een aantal collega's, o.a. Manders van Leende, Serraris van Heeze, Smulders van Oost-, West- en Middelbeers en Magnee van Bergeyk, overgebracht naar het concentratiekamp Vught en later naar Duitsland.
 • Hij overleed na de evacuatie van kamp Bergen-Belsen op 21 februari 1945 tijdens een tocht richting Stettin. Plaats en datum zijn niet bekend. Zie over zijn overlijden: Handelingen Tweede Kamer, 16 oktober 1951 (brief van zijn echtgenote, waarin zij meedeelt dat aangenomen moet worden dat haar man in de oorlog overleden is).

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.