W.J.H. (Willem) Prinzen Fzn.

foto W.J.H. (Willem) Prinzen Fzn.
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Rijke Helmondse eigenaar van een bontweverij en margarinefabriek, die drieëntwintig jaar Eerste Kamerlid was. Behoorde tot de groep katholieke ondernemers in de Senaat, die weinig op hadden met sociale maatregelen zoals de invoering van de leerplicht en afschaffing van de plaatsvervanging bij het leger. Stond in katholieke kring bekend vanwege zijn weldadigheid. Schonk grote sommen aan kloosters en kerken, katholieke organisaties en de missie. Gelieerd aan de familie Jurgens.

Rooms-Katholieken, Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1890-1913: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Josephus Hubertus (Willem)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Helmond, 1 februari 1847

overlijdensplaats en -datum
Helmond, 14 februari 1919

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 16 juni 1874 tot november 1890 (voor het kiesdistrict Helmond)
 • lid gemeenteraad van Helmond, van 1875 tot juni 1911
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 27 november 1890 tot 23 juli 1904 (voor Noord-Brabant)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1904 tot 16 september 1913 (voor Noord-Brabant)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid bestuur Sint Radboud-stichting
 • lid Burgerlijk Armbestuur te Helmond

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • lid commissie huldeblijk ter gelegenheid van het huwelijk van koningin Wilhelmina in Noord-Brabant, van 1900 tot 1901
 • lid diocesaan comité tot huldiging te Rome van Z.H. Leo XIII t.g.v. 25-jarig pauselijk jubilieum (voorjaar 1902)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Stemde in 1901 tegen de ontwerp-Gezondheidswet
 • Stemde in 1901 tegen de ontwerp-Militiewet

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Sloot zich in oktober 1891 aan bij de Centrumsclub, de Kamerclub van Katholieke Tweede en Eerste Kamerleden

uit de privésfeer
 • De familie kwam oorspronkelijk uit Duitsland
 • Beide echtgenotes waren nichten van elkaar
 • Maecenas van katholieke instellingen in Helmond, van de Katholieke Sociale Actie, de Radboudstichting, de Katholieke Leergangen, de Katholieke pers en de missie

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.