Mr. F. (Frits) Portheine

foto Mr. F. (Frits) Portheine
bron: Fotobureau Stokvis

Keurige, hoffelijke Leidse liberale afgevaardigde. Zoon van een arts en van een artistieke moeder, en kleinzoon van de liberale voorman Rink. Begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond en was raadslid in Leiden. Als Tweede Kamerlid een gedegen financieel-economisch specialist en secretaris van de VVD-fractie. Vormde in die beide hoedanigheden een vast koppel met Theo Joekes. Was enige jaren ondervoorzitter van de Tweede Kamer en voorzitter van de vaste commissie voor het midden- en kleinbedrijf.

VVD
in de periode 1963-1981: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Frederik (Frits)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 januari 1923

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 17 april 1990

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid gemeenteraad van Leiden, van 1 maart 1954 tot 26 juni 1972
  • directeur KNMB (Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond), van 1956 tot juli 1963
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 31 juli 1963 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/28)

  • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van 11 mei 1981 tot 1 oktober 1981
  • voorzitter commissie Herziening Decoratiestelsel, van december 1982 tot 14 juni 1984

afgeleide functies, presidia etc. (2/13)
  • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Overheidsopdrachten levering produkten (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 januari 1979 tot 23 mei 1979
  • vicevoorzitter Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
  • Was in 1973 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid
  • Interpelleerde op 31 augustus 1976 minister Lubbers over het niet-uitstellen van de btw-verhoging per 1 oktober 1976

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk, waarbij hij enkele maanden tevoren in Amsterdam was betrokken

anekdotes en citaten
  • Over hem ging de anekdote dat hij als voorzitter van een vergadering van de Raad van Europa deze bijeenkomst sloot met de tekst: "I declare this meeting for cut"

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.