Jhr.Mr. M.C. Paspoort van Grijpskerke

foto Jhr.Mr. M.C. Paspoort van Grijpskerke

Zeeuws Kamerlid dat in 1848 in de Dubbele Tweede Kamer de voorstellen tot Grondwetsherzieningen steunde. In 1853 zonden de Zeeuwse Staten hem naar de Eerste Kamer, waarin hij zes jaar zitting had. Zijn vader behoorde tot het Middelburgse patriciaat en maakte zowel tijdens de Republiek als in de Bataafse Tijd deel uit van het Middelburgse stadsbestuur. De conservatieve vicepresident van de Raad van State, Van Doorn, was zijn zwager. Hij werd in 1838 burgemeester van de Zeeuwse hoofdstad na daarvan wethouder te zijn geweest en na het burgemeesterschap van Souburg.

'pragmatisch' liberaal, moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1848-1859: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Marinus Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 1 januari 1797

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 februari 1874

3.

Partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch liberaal'

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 6 maart 1822 tot 17 september 1850 (voor de steden, Middelburg)
 • burgemeester van Oost- en West-Souburg, van 15 november 1834 tot 1 maart 1852
 • burgemeester van Middelburg, van 16 november 1838 tot 15 maart 1859
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1848 tot 8 oktober 1848 (voor Zeeland)
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 24 september 1850 tot 15 juni 1853 (voor het kiesdistrict Middelburg)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 15 juni 1853 tot 19 september 1859 (voor Zeeland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • commissaris Koninklijke Nederlandsche Yachtclub, omstreeks 1857
 • plaatsvervangend lid Gedeputeerde Staten van Zeeland, van 1 juni 1821 tot 6 maart 1822

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Stemde in 1848 vóór alle voorstellen tot Grondwetsherziening
 • Sprak als Eerste Kamerlid slechts enkele keren bij de behandeling van begrotingen en wetsvoorstellen, onder andere over de regeling van het armbestuur en inzake de kosten van huizen van bewaring.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Legde het burgemeestersambt in 1859 neer, nadat hij al geruime tijd vanwege ziekte afwezig was geweest. Stelde zich ook niet meer herkiesbaar voor de Eerste Kamer.

uit de privésfeer
 • Zijn oudste zoon was burgemeester van Oost- en West-Souburg
 • Zijn vader was tot 1795 lid van de vroedschap van Middelburg, lid van de departementale raad van Zeeland (1801), lid van Provinciale Staten van Zeeland (1813-1824) en rechter te Middelburg

verkiezingen
 • Werd in 1848 door de kiezers van het district Middelburg als eerste op de voordracht voor het Eerste Kamerlidmaatschap gezet, maar werd niet benoemd
 • Was in 1848 en 1850 in het district Middelburg kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar kreeg slechts een gering aantal stemmen

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 19 mei 1832

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.