W.M. Oppedijk

foto W.M. Oppedijk
bron: Rijksarchief Leeuwarden

Schatrijke houthandelaar uit IJlst die als vooraanstaande Friese antirevolutionair in 1888 in twee districten tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Was voordien al diverse malen tevergeefs de strijd aangegaan met liberalen. Streed in Friesland voor het bijzonder onderwijs en voor lotsverbetering van de 'kleine luyden'. Tot zijn dood op 59-jarige leeftijd een tamelijk actief Kamerlid.

antirevolutionair
in de periode 1888-1893: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Walle Melis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
IJlst, 13 augustus 1834

overlijdensplaats en -datum
IJlst, 10 maart 1893

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • houthandelaar te IJlst (eigenaar houzaagmolen)
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 28 juli 1865 tot 10 maart 1893 (voor het kiesdistrict Sneek)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 10 maart 1893 (voor het kiesdistrict Harlingen)

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid bestuur Unie "Een school met den Bijbel", van 1888 tot 1893
 • provinciaal agent in Friesland van de Vrije Universiteit

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter Commissie van Rapporteurs voor hoofdstuk IX (Waterstaat, Handel en Nijverheid) 1891 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Tweede Kamerlid onder meer over binnenlandse zaken, waterstaat, posterijen en belastingen

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Nam deel aan de strijd voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
 • Was één van de Friezen die in 1878 het volkspetitionnement tegen de Schoolwet-Kappeyne aan Koning Willem III aanboden
 • Oprichter van het Anti-Floreenverbond, een verbond tegen misbruik van grootgrondbezitters bij predikantenbenoemingen

verkiezingen (3/5)
 • Werd in mei 1884 bij tussentijdse verkiezingen in het district Dokkum verslagen door W.J. van Welderen baron Rengers (lib.)
 • Werd in 1888 in de districten Sneek en Harlingen gekozen en nam zitting voor het district Harlingen. Versloeg in het district Harlingen B.H. Heldt (lib.) en in Sneek A. Buma (lib.).
 • Versloeg in 1891 H. Goeman Borgesius (lib.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.