J.P.Th. van Nunen

Voormalige leraar in Nederlands-Indië die voor het district Zevenbergen katholiek Tweede Kamerlid was. Gold als één van de bekwaamste katholieke afgevaardigden. Vlug, gemakkelijk, aangenaam spreker, die zijn zaken goed kende. Had het gehoor van de Kamer. Keerde in 1893 terug naar Nederlands-Indië.

Bahlmanniaan ('Centrum')
in de periode 1888-1893: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Joannes Paulus Theodorus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Breda, 29 maart 1850

overlijdensplaats en -datum
Hillegersberg (Z.H.), 31 januari 1910

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken) (conservatief)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • leraar geschiedenis van Nederlands-Indië, "Gymnasium Willem III" te Batavia, van 25 mei 1884 tot 1888
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juli 1888 tot 9 november 1892 (voor het kiesdistrict Zevenbergen)
 • leraar geschiedenis van Nederlands-Indië, "Gymnasium Willem III" te Batavia, vanaf 12 april 1893

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • redacteur katholieke tijdschrift "District Zevenbergen", omstreeks 1890
 • voorzitter plaatselijke commissie (Ongevallenwet), omstreeks 1907

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met koloniale aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.
 • Nam ontslag in verband met vertrek naar Nederlands-Indië

verkiezingen
 • Kwam in oktober 1884 bij de Tweede Kamerverkiezingen in het district Leiden in herstemming met O. van Wassenaer (arp) en J.H. Donner (arp), maar werd niet gekozen
 • Versloeg in 1888 in het district Zevenbergen A.Ph.R.C. baron van der Borch van Verwolde (arp)
 • Versloeg in 1891 mr. W.H.E. van der Borch (arp)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.