Drs. H.A.C.M. (Harrij) Notenboom

foto Drs. H.A.C.M. (Harrij) Notenboomvergrootglas

In de jaren zestig en zeventig de 'spichtige rekenmeester' van de KVP-fractie. Was afkomstig uit de Katholieke Limburgse Middenstandsorganisatie. Volgde in 1963 Lucas op als financieel woordvoerder en speelde een belangrijke rol in de Nacht van Schmelzer . De door hem gepresenteerde 'cijferwaterval' was toen voor slechts enkele Kamerleden te volgen. Stapte in 1979 over naar het rechtstreeks gekozen Europees Parlement. Publiceerde later over de financiële politiek van de KVP en over de overheidsfinanciën in de jaren zeventig, en promoveerde op het begrotingsrecht van het Europees Parlement.

KVP , CDA
in de periode 1963-1984: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement

Voornamen (roepnaam)

Henricus Antonius Cornelis Marie (Harrij)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Roosendaal (gem. Roosendaal en Nispen), 31 augustus 1926

levensbeschouwing
Rooms-katholiek

opmerkingen over de naam en/of titel
Dr. H.A.C.M. Notenboom, vanaf 14 oktober 1988 (na zijn promotie tot doctor in de economische wetenschappen)

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

Hoofdfuncties/beroepen

 • adjunct-secretaris NRKM (Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond) te 's-Gravenhage, van 1 september 1952 tot 1 januari 1956
 • directeur KLMB (Katholieke Limburgse Middenstandsbond) te Venlo, van 1 januari 1956 tot 1 januari 1969
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 juni 1963 tot 17 juli 1979
 • lid Europees Parlement, van 22 september 1971 tot 17 juli 1979 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Europees Parlement, van 17 juli 1979 tot 24 juli 1984 (rechtstreeks gekozen)
 • bijzonder hoogleraar problematiek van de kleine en middelgrote ondernemingen, Technische Universiteit te Eindhoven, van 1991 tot 1994

Activiteiten

als parlementariër
 • Was financieel-woordvoerder van de KVP in de Tweede Kamer; voerde tussen 1964 en 1975 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen. Speelde een belangrijke rol in de "Nacht van Schmelzer" (13/14 oktober 1966).

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1964 tot de 18 leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Instelling openbaar lichaam Rijnmond stemden
 • Behoorde in 1964 tot de 19 leden van zijn fractie die vóór het (onaanvaardbaar verklaarde) amendement-Scheps stemden, waardoor de Bijlmermeer bij de gemeente Amsterdam zou worden gevoegd
 • Behoorde in 1965 met Blaisse, Van Son en Schuijt tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Geelkerken stemde om het staatsaandeel in de 'natte' mijnwinning te beperken tot minder dan 50 procent
 • Behoorde in 1966 tot de zeven leden van zijn fractie die tegen de ontwerp-Natuurbeschermingswet stemden
 • Behoorde in 1967 tot de 17 leden van zijn fractie die tegen artikel 22 (exclusief publicatierecht programmagegevens voor omroepverenigingen) van de ontwerp-Omroepwet stemden
 • Behoorde in 1967 tot de negen leden van zijn fractie die tegen een motie-Van Leeuwen c.s. (ARP) stemden over een hogere rijksbijdrage in de AWBZ. Minister Roolvink weigerde uitvoering ervan.
 • Behoorde in 1969 tot de zeven leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Boertien stemden waarin gevraagd werd geen verkoop van condooms via automaten toe te staan
 • Behoorde in 1970 tot de zes leden van zijn fractie die tegen het voorstel-Franssen/Van den Bergh stemden over het in de openbaarheid behandelen van de Raming van de Tweede Kamer
 • Behoorde in 1970 tot de vijf leden van zijn fractie die tegen een amendement-Maenen stemden tot verhoging van de wedde voor dienstplichtigen
 • Behoorde in 1972 tot de zes leden van zijn fractie die vóór de motie-Voogd stemden over het niet vrijlaten van de 'Drie van Breda'
 • In 1973 stemden hij en Krosse als enigen van hun fractie tegen een wetsvoorstel over het bij de heffing van IB/LB ontzien van uitkeringsgerechtigden met (vrijwel) uitsluitend een AOW- of AWW-uitkering
 • Stemde in 1973 als enige van zijn fractie vóór een (verworpen) motie-Drees over beperking van een verhoging van de vermogensbelasting. Een eerder dan zijn fractiegenoot Van Amelsvoort ingediend was ingetrokken, nadat minister Duisenberg daarover het onaanvaardbaar had uitgesproken.
 • Behoorde in 1975 tot de acht leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) amendement-W. Scholten stemden over het in 1976 volledig toepassen van de inflatiecorrectie bij de vermogensbelasting
 • Behoorde in 1975 tot de zeven leden van zijn fractie die tegen een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting (progressief tarief voor voertuigen) stemden
 • Behoorde in 1976 tot de zes leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Kruisinga stemden, waarin om een ander financieel beleid werd gevraagd
 • Behoorde in 1976 tot de acht leden van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-J.N. Scholten stemden over geleidelijke afschaffing van de STER-reclame
 • Behoorde in 1976 tot de negen leden van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Wiegel stemden over veroordeling van het aan de Kamer onthouden van informatie over de mogelijke Zuid-Afrikaanse order van RSV voor de levering van reactorvaten
 • Behoorde in 1977 tot de zeven leden van zijn fractie die tegen een (aangenomen) motie-Kosto stemden over het benoemen van mannen en vrouwen in rijksfuncties
 • In 1978 stemden hij en Bremen als enigen van hun fractie tegen een (aangenomen) motie-Den Uyl over een groter aantal woningwetwoningen in het bouwprogramma
 • In 1979 stemden hij en Van Rooijen als enigen van hun fractie tegen een motie-Terlouw waarin om maatregelen tegen energieverslindende en milieuvervuilende luxeproducten werd gevraagd

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was timmerman, later beambte (commies) bij de PTT

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Het Lucas-kind" (naar zijn voorganger als financieel woordvoerder van de KVP, Dr. A.M. Lucas)

woonplaats
Venlo

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Het Europese Parlement en de financiën. De uitoefening door het Europees Parlement van zijn begrotingsbevoegdheden" (dissertatie, 1988)
 • "De val van het kabinet-Cals" (1991)
 • "In de Spiegel van Hongarije" (oratie, 1991)
 • "Toen de wereld nog maakbaar leek. De financiële politiek van de KVP 1967-1973" (1996)
 • "De strijd om de begroting. Het vastlopen van de staatsfinanciën in de jaren zeventig" (2002)
 • "Alles heeft zijn tijd. Jongerenkerk Venlo" (1998)
 • "Opbouw en Afbraak van het stelsel van Eigen Middelen van de Europese Unie" (2009)
 • "Vallende zuilen. Een leven in dienst van de goede zaak" (2013)

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.