Dr. O. (Oene) Noordenbos

foto Dr. O. (Oene) Noordenbos

Erudiete Friese onderwijzerszoon. Humanist die zichzelf een 'niet-theologiserende theoloog' noemde. Oprichter van de PSP, die in 1962 tussentijds lid Tweede Kamer werd. Vriendelijk en bescheiden man, die als vruchtbaar publicist meer in de herinnering voortleeft dan als politicus.

PSP
in de periode 1962-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Oene (Oene)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Bozum (gem. Baarderadeel, Frl.), 5 juli 1896

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 24 juni 1978

3.

Partij/stroming

partij(en)
PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), vanaf 27 januari 1957 (medeoprichter)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • conservator Gemeentelijke bibliotheek van Rotterdam, van 7 mei 1945 tot 7 mei 1946 (niet uitgeoefend, ging direct met onbezoldigd verlof)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1 juli 1958 tot april 1968
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 juni 1962 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

 • redacteur vredesbeweging "De Derde Weg" (voor de oprichting van de PSP)
 • voorzitter Comité "Geen geweld om Nieuw-Guinea", omstreeks 1962

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over onderwijs, buitenlandse zaken, defensie, economische zaken, sociale zaken, maatschappelijk werk en omroepaangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in januari 1952 één van de ondertekenaars van een oprichtingsmanifest van 'de Derde Weg', een anti-militaristische vredesbeweging die de Oost-West-tegenstelling wilde doorbreken
 • Als Statenlid van Noord-Holland ijverde hij met succes voor de afschaffing van het ambtsgebed

uit de privésfeer
 • Zowel zijn gymnasiumopleiding als zijn universitaire studie is bekostigd uit het Klaas Tiglerleen, een studiefonds gevormd uit de nalatenschap van een Friese predikant
 • De historicus Jan Romein met wie hij al sedert hun Leidse studententijd bevriend was, heeft hem herhaaldelijk geholpen met betaalde opdrachten
 • Friese 'rode' dominees stimuleerden hem om theologie te gaan studeren

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.