Mr. A.S. (Asser) van Nierop

foto Mr. A.S. (Asser) van Nieropvergrootglas

Rechtsgeleerde die in de Tweede Kamer volgeling van Thorbecke was. In zijn tijd een bekende Amsterdamse advocaat. In 1851 tot Tweede Kamerlid gekozen, maar na de Aprilbeweging van 1853 uitgevallen. Keerde in de periode 1864-1866 echter terug als afgevaardigde voor het district Haarlem. Nadien ondanks herhaalde pogingen niet gekozen. Raadslid in Amsterdam en Statenlid in Noord-Holland. Zette zich buiten de Kamer in voor de belangen van het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap.

Thorbeckiaan
in de periode 1852-1866: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Ahasverus Samuel (Asser)

personalia

geboorteplaats en -datum
Hoorn, 24 januari 1813

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 16 mei 1878

begraafplaats en -datum
Muiderberg, Joods begraafplaats

levensbeschouwing
Israëlitisch (Nederlands-Israëlitisch)

partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal (Thorbeckiaan)
 • lid kiesvereniging "De Amstelsociëteit"
 • lid kiesvereniging "Burgerpligt"

hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat en procureur te Amsterdam, van 1842 tot 16 mei 1878
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 mei 1852 tot 26 april 1853 (voor het kiesdistrict Hoorn)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1864 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Haarlem)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 18 augustus 1870 tot 16 mei 1878
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 2 juli 1875 tot 16 mei 1878 (voor het kiesdistrict Amsterdam)

nevenfuncties

 • voorzitter Centrale Permanente Commissie ter afdoening van algemene zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, tot 16 mei 1870
 • hoofdingeland Waterlandse Meren, omstreeks 1875

opleiding

academische studie
 • rechten, Atheneum Illustre te Amsterdam
 • Romeins en hedendaags recht (gepromoveerd op dissertatie), Hogeschool te Leiden, van 24 maart 1836 tot 7 maart 1839

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer over uiteenlopende zaken, zoals binnenlandse zaken, justitie, handel, financiën en koloniale aangelegenheden
 • Behoorde in 1866 tot de liberalen die vóór het amendement-Poortman op de ontwerp-Cultuurwet stemden. Door aanneming van dit amendement viel het kabinet-Fransen van de Putte.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was koopman

verkiezingen
 • Werd in 1850 in het district Hoorn verslagen door W.J.C. van Hasselt en jhr. D. van Akerlaken
 • Versloeg in 1852 bij een tussentijdse verkiezing jhr. P. Opperdoes Alewijn na herstemming en bij de periodieke verkiezingen J. Donker Hzn.
 • Werd in 1853 bij de algemene verkiezingen na herstemming verslagen door J. Donker Hz. (cons.)
 • Werd in 1854 bij de periodieke verkiezingen verslagen door jhr. D. van Akerlaken
 • Werd in april 1855 bij een tussentijdse verkiezing in het district Hoorn na herstemming verslagen door P.M. Tutein Nolthenius (cons.)
 • Werd in 1856 bij de periodieke verkiezingen verslagen door P.M. Tutein Nolthenius (cons.)
 • Werd in 1856 bij de periodieke verkiezingen in het district Alkmaar na herstemming verslagen door jhr. C. van Foreest (cons.)
 • Werd in 1864 in de kiesdistricten Hoorn en Haarlem gekozen; nam zitting voor het district Haarlem. Versloeg in het district Hoorn W. baron van Goltstein (cons.) en in Haarlem G.L.J. van der Hucht (cons.), beide na herstemming.
 • Werd in 1866 bij de algemene verkiezingen verslagen door G.L.J. van der Hucht (cons.)
 • Werd in 1868 bij de algemene verkiezingen na herstemming verslagen door D. Koorders (cons.)
 • Werd in 1871 bij de periodieke verkiezingen in het district Amsterdam in de eerste ronde verslagen. Gekozen werden C. Fock, G.C.J. van Reenen en E.H. s'Jacob.
 • Werd in 1872 in een tussentijdse verkiezing in het district Amsterdam verslagen door G. Fabius
 • Werd in maart 1878 bij verkiezingen in Amsterdam in verband met de uitbreiding van het ledental verslagen door G. van Tienhoven

woonplaats(en)/adres(sen)
Amsterdam, Keizersgracht

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VI, 1061
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden 1840-1919"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

archivalia
archief-Van Nierop, GA Amsterdam

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, 21 juni 1842

echtgeno(o)t(e)/partner
Jkvr. R. Salvador, Rachel

kinderen
2 zoons en 4 dochters

vader
S.E. van Nierop, Salomon Ephraïm

geboorteplaats en/of -datum
Nieuwe Niedorp, 1779

moeder
H.L. Warendorf, Helena Levie (Leentje)

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 1785

broers en zusters
9 broers en/of zussen

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.