W.P.A. (Willem) Mutsaers

foto W.P.A. (Willem) Mutsaers
bron: Onze Afgevaardigden

Vooraanstaande Tilburgse bestuurder, die zestien jaar Tweede Kamerlid was. Net als zijn vader wijnkoopman en gedeputeerde en vanaf 1901 zes jaar burgemeester van Tilburg. In de Kamer sprak hij vaak over waterstaat en onderwijs. Conservatief, zoals het merendeel van de katholieke afgevaardigden aan het einde van de negentiende eeuw. Stond bekend als gemoedelijk-levenslustig en sprak met een Brabantse tongval.

Bahlmanniaan ('Centrum') , Rooms-Katholieken
in de periode 1889-1905: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Wilhelmus Petrus Adrianus (Willem)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 3 augustus 1833

overlijdensplaats en -datum
Tilburg, 12 februari 1907

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 12 augustus 1868 tot 2 februari 1907 (voor het kiesdistrict Tilburg)
 • lid Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, van 8 juli 1874 tot december 1901
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 maart 1889 tot 20 maart 1894 (1889-1991 voor het kiesdistrict Eindhoven, 1891-1894 voor het kiesdistrict Waalwijk)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 19 september 1905 (voor het kiesdistrict Waalwijk)
 • burgemeester van Tilburg, van 16 december 1901 tot 12 februari 1907 (benoemd bij K.B. van 3 december, geïnstalleerd 23 december)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • kamerheer met kap en degen van Z.H. Paus Leo XIII, februari 1891
 • lid kerkbestuur te Tilburg

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1902 tot februari 1903
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van mei 1903 tot september 1903

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Zouaven Broederschap "Fidei et Virtuti"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer veelal bij debatten over waterstaatsaangelegenheden (met name over Noord-Brabantse kanalen) en over het lager onderwijs. Hield zich ook bezig met militaire aangelegenheden en handel.
 • Behoorde in 1896 tot de katholieke anti-Takkianen die tegen de ontwerp-Kieswet van Van Houten stemden

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Ondertekende voor de verkiezingen van 1891 met 13 andere conservatief-katholieke Tweede Kamerleden een manifest waarin onder meer stelling werd genomen tegen het verbond met de antirevolutionairen en werd gepleit voor lagere defensielasten. Verder werd aangedrongen op herstel van het gezantschap bij de paus.

uit de privésfeer
 • Een zwager van hem was wethouder van 's-Hertogenbosch en van Breda
 • Zijn vader was wijnhandelaar en lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (1843-1868)

verkiezingen
 • Werd in 1891 gekozen in de districten Eindhoven en Waalwijk en nam zitting voor Waalwijk. Versloeg in beide districten A.F. Vos de Wael.
 • Werd in 1894 met bijna 97% van de stemmen gekozen
 • Werd in 1897 bij enkelvoudige kandidaatstelling gekozen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De paus van Tilburg" (bijnaam die onder anderen Schaepman hem gaf)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.