J.A. (Toon) Middelhuis

foto J.A. (Toon) Middelhuisvergrootglas

Twentse textielarbeider, die via de katholieke textielarbeidersbond opklom tot één van de leidinggevende figuren van de katholieke vakbeweging. Werd na de oorlog secretaris en later twaalf jaar voorzitter van de Katholieke Arbeidersbeweging. Groot voorstander van de ordeningsgedachte. In de Eerste Kamer zestien jaar woordvoerder sociale zaken van de KVP-fractie. Gebruikte het Eerste Kamerlidmaatschap echter vooral voor contacten met collegabestuurders van andere vakbonden. Behoorde tot de christenradikalen.

KVP
in de periode 1955-1971: lid Eerste Kamer

voornamen (roepnaam)

Johannes Antonius (Toon)

personalia

geboorteplaats en -datum
Haaksbergen, 5 maart 1902

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 12 november 1978

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1977

hoofdfuncties en beroepen

 • leerling-textielarbeider, van 1915 tot 1916
 • stalenmaker stoomblekerij te Boekelo, van 1916 tot 1929
 • bondspropagandist R.K. Textielarbeidersbond "Sint Lambertus", van 1929 tot 1936
 • lid bestuur R.K. Textielarbeidersbond "Sint Lambertus", district Twenthe, van 1936 tot 1941
 • inspecteur bij verzekeringsmaatschappij "De Centrale Onderlinge", van juli 1942 tot oktober 1944
 • arbeider Arbeitseinsatz te Duitsland, van oktober 1944 tot januari 1945 (gedwongen)
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Enschede, van 26 november 1945 tot 7 september 1946
 • voorzitter R.K. Textielarbeidersbond "Sint Lambertus, van 1946 tot 1 november 1948
 • algemeen secretaris KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), van 1 november 1948 tot 1 december 1952
 • voorzitter KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), van 1 december 1952 tot 22 juni 1964
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1955 tot 10 mei 1971

partijpolitieke functies

 • lid bestuur KVP afdeling Enschede
 • lid commissie loonpolitiek, Centrum voor Staatkundige Vorming, 1952
 • lid dagelijks bestuur KVP, van 1953 tot 1954
 • lid partijbestuur KVP, van 1953 tot 1963

nevenfuncties

 • lid college van vertrouwensmannen voor de verkiezingen van een voorlopige gemeenteraad van Enschede, juli 1945
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad), van 1950 tot 1964
 • lid Raad voor Artillerie-inrichtingen
 • lid Raad van Commissarissen Nationale Investeringsbank voor ontwikkelingslanden
 • voorzitter Raad van Commissarissen "De Volkskrant", van 1952 tot 1964
 • lid College van Rijksbemiddelaars, omstreeks 1959
 • lid Bankraad, van 30 oktober 1961 tot 30 oktober 1964
 • lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden, vanaf 1964
 • lid College van Curatoren Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg
 • voorzitter Bedrijfschap Lederindustrie
 • lid commissie van onderzoek openbare orde in Amsterdam (commissie-Enschede), 1966
 • lid Commissie Schadeloosstelling Tweede Kamerleden (Commissie-Götzen), van 7 maart 1967 tot 13 juli 1967
 • lid Loonadviescommissie
 • lid adviescommissie onverbindend verklaren c.a.o.'s, vanaf 1 januari 1968

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter commissie van rapporteurs voor de ontwerp-Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van juli 1965 tot februari 1966

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Lagere Technische School

overige opleidingen
 • zelfstudie

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met sociale zaken

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1961 tot de minderheid van zijn fractie die vóór de ontwerp-Beginselenwet kinderbescherming stemde
 • Behoorde in 1962 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een wetsvoorstel tot verhoging van de huren met tien procent stemde
 • Behoorde in 1965 tot de minderheid van zijn fractie die vóór de ontwerp-Ontgrondingenwet stemde
 • Behoorde in 1971 tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel tot invoering van de huurharmonisatie stemde

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was in zijn jonge jaren in Twente een hartstochtelijk stroper en smokkelaar
 • Zijn vader was metselaar op een textielfabriek

verkiezingen
 • Werd in 1955, 1956, 1963 en 1969 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Volkshuisvesting, april 1959 (tijdens formatie-De Quay (eerste poging))

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Enschede, tot 1946
 • Utrecht, Vleutenseweg 417, omstreeks 1955 en nog in 1970

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1953
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 17 september 1959 (t.g.v. 50-jarig bestaan KAB)
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 17 juni 1964

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Katholieke Textielarbeidersbond, vanaf 1919

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • J.A. Righart, "Middelhuis, Johannes Antonius (1902-1978)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel III, 415
 • Ch. Essens, "Middelhuis, Johannes Antonius", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel VIII, 170

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
archief-J.A. Middelhuis, KDC Nijmegen

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Enschede, 16 februari 1933

echtgeno(o)t(e)/partner
A.J. Vaarhorst, Alberta Johanna (Betsy)

kinderen
2 zoons en 4 dochters

vader
A. Middelhuis, Albertus

geboorteplaats en/of -datum
Haaksbergen (omstreeks 1875)

moeder
D. Wegerink, Dina

geboorteplaats en/of -datum
Haaksbergen (omstreeks 1874)

beroep grootvader (vaderskant)
fabrieksarbeider

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.