G.A.A. Middelberg

foto G.A.A. Middelberg
bron: Onze Afgevaardigden

Spoorwegingenieur die na het vertrek van Kuyper één jaar de ARP-fractie in de Tweede Kamer leidde. Kwam na een technische studie in dienst van de Pruisische spoorwegmaatschappij en van de Nederlandse (particuliere) maatschappijen 'Staatsspoorwegen' en 'Hollandse IJzeren-Spoorwegmij.' Vooraanstaand ontwerper van treinen. In 1890 vertrok hij naar Zuid-Afrika om daar leiding te geven aan een spoorwegmaatschappij. Had zeer goede banden met Paul Kruger. Na repatriëring in 1909 door een Amsterdams district tot lid van de Tweede Kamer gekozen, maar, hoewel hij dus de Kamerclub leidde, als zodanig niet erg opvallend.

ARP
in de periode 1909-1913: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Gerrit Adriaan Arnold

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Boskoop, 21 juni 1846

overlijdensplaats en -datum
Loenersloot (Utr.), 6 maart 1916

begraafplaats en -datum
Baambrugge, 9 maart 1916

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal, omstreeks 1875

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • directeur NZASM (Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij), van 1890 tot 1899
 • ambteloos, van 1899 tot september 1909
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1909 tot 16 september 1913 (voor het kiesdistrict Amsterdam VII)
 • voorzitter ARP-Kamerclub, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1912 tot 16 september 1913

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/14)

 • lid Staatscommissie voor de inwendige organisatie van de departementen van Algemeen Bestuur (Staatscommissie-Van Leeuwen), van 10 augustus 1910 tot 28 maart 1912
 • lid Centrale Commissie voor de Statistiek, tot september 1913

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1912 tot januari 1913

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer onder meer over financiële, militaire en onderwijs aangelegenheden en bij de behandeling van de ontwerp-Octrooiwet

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote kwam uit Boppard (Hannover)
 • Een zoon van hem was getrouwd met een dochter van A.W.F. Idenburg, Eerste en Tweede Kamerlid en minister; deze zoon was burgemeester van Zoetermeer/Zegwaard en Ede
 • Zijn vader was remonstrants predikant

verkiezingen
 • Versloeg in 1909 Dr. C.F.J. Blooker (ul)
 • Werd in 1913 verslagen door W. Boissevain (vl)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.