J.M.J.A. (Annie) Meijer

foto J.M.J.A. (Annie) Meijer
bron: Persoonlijkheden

Rotterdamse uit een gegoede koopmansfamilie, die vóór de Tweede Wereldoorlog één van de weinige vrouwen in de katholieke fractie was. Was in haar woonplaats tevens gemeenteraadslid en daarnaast Statenlid in Zuid-Holland. Vroeg steeds aandacht voor het gevaar van zedenverwildering (vooral bij de jeugd) door dans, film, literatuur, strandbezoek etc. Kwam op voor de positie van de vrouw, maar binnen de grenzen van haar geloof. Zette zich ook in voor verbetering van het gevangeniswezen en het nijverheidsonderwijs voor meisjes.

Algemeene Bond (RKSP), RKSP
in de periode 1924-1937: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johanna Maria Josepha Antonia (Annie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 28 juli 1875

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 4 juli 1954

3.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 3 juli 1923 tot 1 juli 1935
  • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 4 september 1923 tot 3 september 1935
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 mei 1924 tot 8 juni 1937

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/14)

  • lid curatorium R.K. Volksuniversiteit te Rotterdam, omstreeks 1931
  • lid College van Regenten bijzondere strafgevangenis voor jonge vrouwen te Rotterdam, vanaf 28 april 1938

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor Financiën 1934 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), 1933

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met de positie van vrouwen (onder wie fabrieksarbeidsters), kinderstrafrecht, zedelijkheid, het gevangeniswezen en nijverheidsonderwijs. Had herhaaldelijk aandacht voor vriendelijke detailkwesties.
  • Pleitte voor verbetering van de rechtspositie van de vrouw, met inachtneming van de beginselen van het christelijk huwelijk

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Hield zich in Provinciale Staten vooral bezig met het beleid rond restauraties van kerkgebouwen

uit de privésfeer
Haar vader was lakenkoopman

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.