H. Mensonides

foto H. Mensonides
bron: Gemeentearchief Den Haag

In Friesland geboren liberale afgevaardigde voor het district Hoorn. Zoon van een predikant. Van zijn vader erfde hij de heerlijkheid Hensbroek en in die plaats was hij assessor (wethouder) en burgemeester. Later tevens burgemeester in Obdam. In zijn district was de andere afgevaardigde conservatief. In 1868 na de Kamerontbinding niet herkozen.

'pragmatisch' liberaal
in de periode 1860-1868: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Haye

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Molkwerum (grietenij Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Frl.), 2 april 1814

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 4 juni 1881

3.

Partij/stroming

stroming(en)
'pragmatisch' liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 1 juli 1856 tot juli 1860 (voor het kiesdistrict Enkhuizen)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juli 1860 tot 1 oktober 1866 (voor het kiesdistrict Hoorn)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Hoorn)
 • dijkgraaf waterschap "Geestmerambacht, Schager en Niedorper Koggen", van 1 januari 1870 tot 4 juni 1881

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • penningmeester waterschap "Geesterambacht, Schager en Niedorper Koggen"
 • secretaris/penningmeester "Banne Hensbroek"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/7)
 • Behoorde in 1866 tot de liberalen die vóór het amendement-Poortman op de ontwerp-Cultuurwet stemden. Door aanneming van dit amendement viel het kabinet-Fransen van de Putte.
 • Stemde in 1867 tegen de (verworpen) begroting van Buitenlandse Zaken

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
 • Versloeg in 1860 bij tussentijdse verkiezingen A.S. van Nierop
 • Versloeg in 1866 zowel bij de periodieke als de algemene verkiezingen W. Terpstra (in november 1866 na herstemming).
 • Werd in 1868 bij de algemene verkiezingen verslagen door de conservatieven jhr. J. de Bosch Kemper en W. baron van Goltstein

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.