Mr. J.Ch. de Marez Oyens

foto Mr. J.Ch. de Marez Oyens
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

ARP-minister en senator. Was afkomstig uit een Amsterdamse bankiersfamilie. Werd na een ambtelijke loopbaan minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid in het kabinet-Kuyper. Bracht belangrijke wetten tot stand, zoals de Mijnwet 1903, de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 en de Motor- en Rijwielwet. Na enige jaren na zijn ministerschap Eerste Kamerlid. Verongelukte bij een bergwandeling.

ARP
in de periode 1901-1911: lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 21 januari 1845

overlijdensplaats en -datum
Partenkirchen (Dld.), 11 augustus 1911

2.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • chef bureau financiën (rang: referendaris), ministerie van Koloniën, van 1 mei 1882 tot 1 mei 1885
 • chef afdeling handel en nijverheid (rang: administrateur), ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 1 mei 1885 tot 1 augustus 1901
 • minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 1 augustus 1901 tot 16 augustus 1905
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 2 november 1910 tot 3 augustus 1911 (voor Zuid-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/6)

 • voorzitter commissie als bedoeld in art. 201 Hoger-onderwijswet
 • voorzitter Staatscommissie betreffende de organisatie der protestantse kerk in Nederlands-Indië, van 8 december 1910 tot 11 augustus 1911

afgeleide functies, presidia etc.
secretaris van de ministerraad (kabinet-Kuyper), van 1 augustus 1901 tot 16 augustus 1905

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Eerste Kamer vooral over waterstaatszaken

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde naar aanleiding van de Spoorwegstaking in 1903 de spoorweg-enquêtecommissie in, die onderzoek moest doen naar arbeidsverhoudingen in het spoorbedrijf
 • Bepaalde in 1904 dat huwende vrouwen bij Posterijen en Telegrafie ontslag moest worden verleend. Zijn opvolger trok dit besluit in 1907 weer in.

als bewindspersoon (wetgeving) (2/6)
 • Bracht in 1904 de Wet op de droogmakerijen en indijkingen tot stand. Deze bepaalde dat droogmakerijen en indijkingen die niet door het Rijk werden tot stand gebracht alleen mochten worden ondernomen na toestemming van Gedeputeerde Staten.
 • Bracht in 1905 de Motor- en Rijwielwet tot stand. Deze voerde onder meer verkeersregels en -borden, het rijbewijs, rijwielpaden, het nummerbord, de maximumsnelheid, alsmede een leeftijdsgrens voor bestuurders van motorrijtuigen in. Er kwam een mogelijkheid tot beboeting en tot het ontnemen van de rijbevoegdheid. Snelheidswedstrijden voor motorrijtuigen of rijwielen werden op de openbare weg verboden.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Solliciteerde in 1881 tevergeefs naar de functie van griffier van de Tweede Kamer

verkiezingen
 • Versloeg in 1910 bij tussentijdse verkiezing van een Eerste Kamerlid in Provinciale Staten van Zuid-Holland met 49 tegen 20 stemmen A. Plate (lib.)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.