D. (Dirk) de Loor

foto D. (Dirk) de Loor
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Bestuurder en Kamerlid; één van de hervormde doorbraaksocialisten. Begon zijn loopbaan als onderwijzer en stond 27 jaar voor de klas in het christelijk onderwijs. Op voordracht van de illegaliteit werd hij na de bevrijding gedeputeerde van Friesland en was daarna in de Tweede Kamer vijf jaar woordvoerder onderwijs voor de PvdA. Gedurende twaalf jaar de zeer geziene burgemeester van Delft. Dat ambt combineerde hij met het lidmaatschap van de Eerste Kamer. Speelde een belangrijke rol in de groei van de Technische Hogeschool. Was anti-roker, geheelonthouder en Morele Herbewapenaar. Voltooide als 83-jarige nog een academische studie.

PvdA
in de periode 1948-1969: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Dirk (Dirk)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Drs. D. de Loor, vanaf 1984 (na voltooiing studie pedagogiek)

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 11 oktober 1900

overlijdensplaats en -datum
Veenendaal, 7 maart 1992

begraafplaats en -datum
Delft

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • CHU (Christelijk-Historische Unie) (sinds de jaren dertig)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Gedeputeerde Staten (belast met onderwijs, geestelijke gezondheidzorg en industrialisatie) van Friesland, van 3 juli 1946 tot 15 maart 1953
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 augustus 1948 tot 12 september 1953
 • burgemeester van Delft, van 15 maart 1953 tot 1 november 1965
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1955 tot 16 september 1969

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/10)

 • voorzitter college van kerkvoogden Hervormde gemeenten te Delft
 • hoogheemraad Hoogheemraadschap van Delfland, van 1 augustus 1967 tot 1970

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • plaatsvervangend voorzitter commissie van rapporteurs voor Binnenlandse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 13 oktober 1967 tot 12 december 1967
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 12 december 1967 tot 16 september 1969

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met onderwijsaangelegenheden (onder meer woordvoerder bij de ontwerp-Kweekonderwijswet). Sprak daarnaast over enkele keren over onderwerpen op het gebied van binnenlands bestuur (brandweer, bescherming bevolking).
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met binnenlandse zaken

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn zoon Chris was burgemeester van Appingedam (1977-1989) en van Epe (1989-1997)

verkiezingen
 • Werd in 1955, 1956 en 1963 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.