Jhr.Mr. J.W. van Loon

foto Jhr.Mr. J.W. van Loon
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Amsterdamse advocaat. Réveil-man en medestander van Groen van Prinsterer die het district Amersfoort vertegenwoordigde. Zwager van Elout van Soeterwoude. Was actief bij het bevorderen van de Gereformeerde zending. Beminnelijk Kamerlid dat over uiteenlopende onderwerpen het woord voerde.

antirevolutionair
in de periode 1869-1876: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Willem

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 23 december 1816

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 maart 1876

3.

Partij/stroming

stroming(en)
antirevolutionair

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te Amsterdam, vanaf 1844
 • rechter-plaatsvervanger Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, van 15 juni 1849 tot 7 maart 1876
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1869 tot 7 maart 1876 (voor het kiesdistrict Amersfoort)

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid bestuur Utrechtsche Zendingsvereeniging
 • medewerker tijdschrift "Heraut"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over koloniale zaken; daarnaast onder meer over posterijen, justitie, onderwijs, spoorwegen en binnenlandse zaken

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote en hij waren nicht en neef
 • Medeoprichter van het Gereformeerde Schotse Seminarie en andere Nederlands-Hervormde verenigingen

verkiezingen (3/6)
 • Werd in december 1868 bij tussentijdse verkiezingen in het district Gorinchem verslagen door J. Heemskerk Az. (cons.)
 • Versloeg in 1869 in het district Amersfoort J.K. baron van Goltstein (cons.). Werd in het district Arnhem verslagen door W.H. Dullert (lib.), in het district Sneek door de liberalen S. Wybenga, W.H. Idzerda en B.J. Gratama en in het district Dordrecht door P. Blussé van Oud-Alblas (lib.).
 • Versloeg in 1873 in het district Amersfoort J.K. baron van Goltstein (cons.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.