Mr. O.J.H. graaf van Limburg Stirum

foto Mr. O.J.H. graaf van Limburg Stirum
bron: Onze Afgevaardigden

Christelijk-Historisch politicus uit een oud-adellijk geslacht, die in 1894 zowel in meerderheid christelijke district Katwijk als in het district Schiedam werd gekozen. Nam zitting voor 'Schiedam''. Had na advocaat te zijn geweest een reis van vier jaar door Nederlands-Indië gemaakt, en was secretaris van de commissie voor de Gouvernements-koffiecultuur. Werd daardoor beschouwd als Indisch specialist. Ook actief als publicist op koloniaal gebied. Zijn vader was officier en hofdignitaris.

Vrij-AR, CHP
in de periode 1894-1907: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Otto Jan Herbert

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 6 november 1855

overlijdensplaats en -datum
Godesberg (Dld.), 15 juli 1909

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief/vrij-antirevolutionair

partij(en)
 • Nationale Partij, omstreeks 1891
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), tot 16 april 1903
 • CHP (Christelijk-Historische Partij), vanaf 16 april 1903

4.

Hoofdfuncties/beroepen

 • secretaris commissie voor de gouvernements-koffiecultuur te Nederlands-Indië
 • advocaat te 's-Gravenhage, vanaf 1880
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 27 augustus 1907 (voor het kiesdistrict Schiedam)

5.

Nevenfuncties

 • lid bestuur KNAG (Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap), omstreeks 1890
 • lid hoofdbestuur Maatschappij ter bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de inlandsche bevolking in de kolonie Suriname, omstreeks 1901

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over koloniale aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in 1894 toe tot de vrij-antirevolutiare Kamerclub

uit de privésfeer
Zijn vader was majoor der artillerie en kamerheer in buitengewone dienst

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1897 J.P.R. Tak van Poortvliet (ul)
 • Versloeg in 1901 A.W.F. Idenburg (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1905 M.C.M. de Groot (lib.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • schoolopziener, arrondissement Leiden (benoemd in juni 1885, maar bedankte in augustus)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.