L.G.A. graaf van Limburg Stirum

foto L.G.A. graaf van Limburg Stirumvergrootglas

Negentiende-eeuwse officier en bestuurder met een lange staat van dienst. Na een officiersloopbaan werd hij grietman van Kollumerland en in 1840 lid van de Dubbele Kamer. In 1848 benoemde Willem II hem tot Eerste Kamerlid als voorstander van herziening van de Grondwet. Als één van de weinigen keerde hij na 1849 terug in de Senaat. Nadat Van der Oudermeulen daarvoor had bedankt, werd hij tot Eerste Kamervoorzitter benoemd. Vervolgens werd hij Commissaris des Konings in Groningen en in Gelderland. Na zijn aftreden als Commissaris keerde hij terug in de Senaat. Als telg van een voornaam adellijk geslacht vervulde hij diverse hoffuncties.

liberaal, moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1840-1884: buitengewoon lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, voorzitter Eerste Kamer, Commissaris van de Koning(in), minister van staat

voornamen

Louis Gaspard Adrien

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 10 januari 1802

overlijdensplaats en -datum
Arnhem, 30 augustus 1884

levensbeschouwing
Nederlands Hervormd

partij/stroming

stroming(en)
liberaal

hoofdfuncties en beroepen

 • luitenant der artillerie, vanaf 20 september 1820
 • luitenant-instructeur der artillerie, tot 16 mei 1826
 • grietman van Kollumerland en Nieuwkruisland, van 1827 tot 1 april 1850
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 6 juli 1830 tot 5 augustus 1840 (voor de Ridderschap)
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 augustus 1840 tot 5 september 1840 (voor Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 7 oktober 1848 tot 20 augustus 1850 (in 1849-1850 voor Friesland)
 • voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (benoemd bij K.B. van 1 februari 1849)
 • Commissaris des Konings in Groningen, van 1 september 1850 tot 1 januari 1853 (benoemd bij K.B. van 22 augustus 1850)
 • Commissaris des Konings in Gelderland, van 1 januari 1853 tot 1 juni 1880 (benoemd bij K.B. van 29 november 1852)
 • opperschenker des Konings, van 22 januari 1855 tot 19 februari 1872
 • opperjagermeester des Konings, van 19 februari 1872 tot 30 augustus 1884
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 april 1880 tot 30 augustus 1884 (voor Gelderland)

ambtstitel
 • minister van staat, van 30 december 1877 tot 30 augustus 1884

nevenfuncties

 • lid Ridderschap van Friesland, vanaf 11 februari 1826
 • president Militieraad, vanaf 1827
 • dijkgraaf van Kollumerland en Nieuwkruisland, vanaf 1827
 • houtvester, vijfde district van Friesland, vanaf 1827
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 8 februari 1849 tot 1 juli 1862
 • lid College van Curatoren Hogeschool te Groningen, van 1 januari 1851 tot 14 mei 1853

activiteiten

als parlementariër
 • Behoorde in 1840 tot de 15 leden die vóór een amendement op het Adres van Antwoord stemde om te verklaren dat de Grondwet plechtanker van Neêrlands vrijheid en volksgeluk 'moet zijn' in plaats van dat het dat 'is'
 • Stemde in 1848 vóór de Grondwetsherziening

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • In maart 1850 werd het besluit tot herbenoeming per 1 januari 1850 als grietman op zijn eigen verzoek ingetrokken
 • Een zus van zijn echtgenote huwde met H.W. baron van Aylva van Pallandt, Eerste en Tweede Kamerlid en staatsraad
 • Een zoon van hem was gehuwd met een dochter van Sj. van Welderen baron Rengers, Tweede en Eerste Kamerlid
 • Zijn vader was officier, gedeputeerde van het departement Boven-IJssel (1811-1814), onder-prefect te Arnhem en lid van Provinciale Staten van Groningen
 • Zijn schoonvader was grietman van Kollumerland

anekdotes en citaten
 • Op 8 december 1881 werd een wetsvoorstel inzake overdracht van de spoorweg van Batavia naar Buitenzorg met één stem verschil verworpen, omdat hij net te laat was om vóór te stemmen. De voorzitter zei: "Uw naam was reeds afgelezen". Pas in 1913 zou de overdracht alsnog worden geregeld.

ridderorden
 • Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 1849
 • Grootkruis Orde van de Eikenkroon, 1859

overige onderscheidingen en prijzen
Ridder eerste klasse, Orde van de Gouden Leeuw van het Huis van Nassau, 19 februari 1861

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VII, 763

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Oudwoude, 7 september 1826

echtgeno(o)t(e)/partner
C.J. van Scheltinga, Cecilia Johanna

kinderen
4 zoons en 3 dochters

vader
O.E.G. graaf van Limburg Stirum, Otto Ernst Gelder

geboorteplaats en/of -datum
Hoogeveen, 29 december 1752

moeder
M.A. barones von Maneil, Maria Albertina

geboorteplaats en/of -datum
Groningen, 25 december 1772

beroep grootvader (vaderskant)
officier

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.