Dr. J. (Jan) van Leeuwen

foto Dr. J. (Jan) van Leeuwen
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN

Gepromoveerde sociaaldemocratische leraar, die in 1913 Tweede Kamerlid werd voor het district Utrecht. Zoon van een predikant/hoogleraar. Stelde als Kamerlid voor een commissie voor Buitenlandse Zaken in te stellen die overleg kon plegen met de minister. Was enige jaren wethouder, eerst van publieke werken en later van onderwijs in Utrecht. Trad in 1921 uit onvrede over de bestuurscultuur en het gebrek aan kadervorming in die partij uit de SDAP.

SDAP
in de periode 1913-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Johannes (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vlissingen, 5 juni 1868

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 13 oktober 1922

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1902 tot 1921
 • Comité voor de Verkiezing van Onafhankelijke Kamerleden (Comité-Van Beresteyn), 1922

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 1 juli 1913 tot 13 oktober 1922 (1913-1919 voor het kiesdistrict Utrecht I)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Utrecht II)
 • wethouder (van publieke werken, vanaf 1919 onderwijs) van Utrecht, van 13 december 1917 tot 12 maart 1921

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid Staatscommissie inzake algehele herziening der Gemeentewet (Staatscommissie-Oppenheim), van 6 december 1918 tot september 1920
 • voorzitter School voor grafische vakken te Utrecht

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met hoger onderwijs en buitenlandse zaken. Voerde tevens het woord bij de behandeling van de Grondwetsherziening van 1917 (m.n. over het kiesrecht).
 • Stelde in 1916 voor om een vaste commissie voor Buitenlandse Zaken in te stellen voor regelmatig overleg met de regering over de buitenlandse politiek. Dit voorstel leidde in 1919 tot een door Troelstra geïniteerde wijziging van het Reglement van Orde waarbij instelling van deze commissie werd geregeld.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in 1921 na een conflict uit de SDAP. Hij had ernstige kritiek op de leiding van de partij, op het gebrek aan scholing in de SDAP en de in zijn ogen te grote 'partijdwang'.

uit de privésfeer
Zijn vader was hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1887-1903)

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1913 J.S.F. van Hoogstraten (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1917 A. de Hullu jr. (comité anti-grondwetsherziening) en L.L.H. de Visser (sdp)
 • Was in 1922 Tweede Kamerkandidaat van het Comité-Van Beresteyn

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.