J. Krap

foto J. Krap
bron: Onze Afgevaardigden

Waterstaatkundig ingenieur uit het Land van Altena die als medestander van Kuyper in 1897 voor het district Den Haag I in de Tweede Kamer kwam. Was daar vooral waterstaatsdeskundige, met belangstelling voor havens, dijken en bruggen. Zette zich in voor de totstandkoming van een vissershaven in Scheveningen. Behalve als Kamerlid was hij ook actief als raadslid, Statenlid en gedeputeerde. Zijn loopbaan eindigde, na twee keer bij de verkiezingen verslagen te zijn, als lid van de Algemene Rekenkamer.

ARP
in de periode 1897-1933: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Johannes

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Werkendam (N.Br.), 14 april 1858

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 25 april 1933

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij) (linkervleugel)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 21 september 1897 tot 19 september 1905 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage I)
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met waterstaat) van Zuid-Holland, van 3 juli 1901 tot 30 maart 1911
 • lid Algemene Rekenkamer, van 13 april 1911 tot 25 april 1933 (benoemd bij K.B. van 30 maart 1911)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/14)

 • lid Raad van Commissarissen N.V. Algemeene levensverzekeringsbank te Rotterdam
 • voorzitter College van Bijstand bedoeld in art. 35 der Woningwet, omstreeks 1919

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over waterstaatszaken

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Na de geweldige storm van 22 december 1894, die een ramp betekende voor Scheveningen (25 schepen verloren), wendden de reders zich tot hem om te pleiten voor aanleg van een vissershaven. Om militaire redenen was die haven nooit gebouwd.
 • Door zijn werk ten bate van de vissers kwam hij in de politiek
 • Zijn vader was schoenmaker en gemeenteraadslid van Werkendam

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1901 W. Dolk (ul) na herstemming. Kreeg acht stemmen meer.
 • Werd in 1905 na herstemming verslagen door de vrijzinnig-democraat J. Limburg
 • Werd in 1909 na herstemming verslagen door K. ter Laan; derde kandidaat was J. Limburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.