J.J. (Jacob) Kramer

foto J.J. (Jacob) Kramer
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Voorzitter van de Algemene Mijnwerkersbond, die in Limburg als PvdA-Tweede Kamerlid (vanaf 1956) veel stemmen trok van de socialistische mijnwerkers. Was zelf eveneens als bankwerker werkzaam geweest in de mijnbouw en werd in 1946 senator. Voerde in Eerste Kamer het woord over mijnbouw en verkeer en vervoer. Hij interpelleerde bijvoorbeeld over de tarieven op de Zeeuwse veren. In de Tweede Kamer beperkte hij zich tot de begroting van de Staatsmijnen. Autodidact die met krachtige stem en een Vlaardings accent sprak. Rustige, gezagvolle vakbondsbestuurder.

PvdA
in de periode 1946-1963: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Jacobus (Jacob)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 12 mei 1898

overlijdensplaats en -datum
Brunssum, 19 juli 1982

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 4 november 1956
 • lid gemeenteraad van Brunssum, van 4 september 1946 tot 1 november 1953
 • voorzitter ANBM (Algemene Nederlandse Bedrijfsbond in de Mijnindustrie), van 1 september 1951 tot 1 december 1961
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • voorzitter Mijnindustrieraad, van 1 oktober 1951 tot 1 december 1961
 • lid verbondsbestuur NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), van 1953 tot 1961

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 10 september 1955 tot 3 januari 1956

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Interpelleerde op 29 juni 1952 minister Wemmers over de wederinvoering van veergelden op de Westerschelde
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zaken en mijnbouwaangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Kon in 1922 moeilijk aan werk komen vanwege de activiteiten van zijn broer Nico, die stakingsleider was in de mijnindustrie

anekdotes en citaten
 • Als de werkzaamheden in de Eerste Kamer lang uitliepen, was hij gedwongen in het Westen te blijven. Omdat f. 20 te weinig was voor logies en hij niet altijd bij familie in Delft wilde aankloppen 'logeerde' hij soms bij het Leger des Heils.
 • In vergelijking met de Eerste Kamer vond hij de Tweede Kamer een ongeregelde 'fabriek'. De agenda werd er om de haverklap gewijzigd en dat was voor hem die in Limburg woonde en nog veel andere verplichtingen had, erg lastig.

verkiezingen
 • Werd in 1946, 1948, 1955 en 1956 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.