W.J. Knoop

foto W.J. Knoop
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Liberaal publicist, politicus en officier. Studeerde al in zijn jeugd in Brugge in de bibliotheek van de Maatschappij der Letterkunde en werd een belangrijk deskundige op krijgskundig gebied. Begon zijn loopbaan als infanterie-officier en was daarna docent aan de KMA. In 1867 werd hij luitenant-generaal en divisiecommandant. Moest in 1870 aftreden als Kamerlid (wat hij sinds 1869 was) toen hij terugkeerde in werkelijke dienst vanwege de mobilisatie (Frans-Duitse oorlog). Zeer actief als publicist op het gebied van de defensie. Hoofdredacteur van de Nieuwe Militaire Spectator. Tegenstander van dienstvervanging.

liberaal
in de periode 1869-1870: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Deventer, 2 mei 1811

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 januari 1894

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1869 tot 23 juli 1870 (voor het kiesdistrict Alkmaar)
 • officier in actieve dienst, van juli 1870 tot 1871
 • gepensioneerd, 7 mei 1872

officiersrangen (2/8)
 • generaal-majoor der infanterie, van 28 juli 1861 tot 22 april 1867
 • luitenant-generaal der infanterie, van 22 april 1867 tot 7 mei 1872

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuur Anti-dienstvervangingsbond
 • lid commissie onderzoek naar noodzakelijke middelen tot verdediging tegenover een overmatige vijand, vanaf september 1871

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak als Tweede Kamerlid vrijwel uitsluitend over militaire zaken

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Hield in juli 1870 op Tweede Kamerlid te zijn in verband met terugkeer in werkelijke militaire dienst

uit de privésfeer
Zijn vader was officier (hoogste rang: kolonel) en onder meer militair gouverneur van Brugge

verkiezingen (3/4)
 • Versloeg in 1869 bij de periodieke verkiezing in het district Alkmaar jhr. C. van Foreest
 • Werd in 1870 bij tussentijdse verkiezingen verslagen door jhr. C. van Foreest, nadat een eerste stemming onbeslist was gebleven (beide kandidaten behaalden 878 stemmen)
 • Werd in 1871 in het district Leiden verslagen door O. baron van Wassenaer van Catwijck (a.r.)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Oorlog, januari 1862 (formatie-Thorbecke)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.