J.M.Th. (Jopie) Knol

foto J.M.Th. (Jopie) Knol
bron: KDC Nijmegen

Lerares uit Twente die op jonge leeftijd één periode Tweede Kamerlid was voor de KVP. Werd na de oorlog actief bij de KVP-Jongerenorganisatie en kwam in 1959 als woordvoerster onderwijs en maatschappelijk werk in de Kamer. Vanwege een voorgenomen huwelijk keerde zij in 1963 niet terug. Was later actief in de PPR en nog later in de Vrouwenpartij.

KVP
in de periode 1959-1963: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Johanna Maria Theresia (Jopie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 7 februari 1926

overlijdensplaats en -datum
Zevenaar, 19 maart 2022

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • KVP (Katholieke Volkspartij), tot maart 1968
  • PPR (Politieke Partij Radikalen), vanaf maart 1968
  • Vrouwenpartij, omstreeks 1989

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lerares Nederlands, R.K. lyceum "De Grundel" te Hengelo (Ov.), van 1954 tot september 1959
  • lid gemeenteraad van Enschede, van 2 september 1958 tot 1963
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 mei 1959 tot 5 juni 1963

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

lid bestuur Nederlands Katholiek Vrouwendispuut, van 1955 tot 1959

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer vooral met maatschappelijk werk, cultuur en onderwijsaangelegenheden bezig. Voerde in 1961 het woord bij de behandeling van de Wet op het afbetalingsstelsel. Voerde betrekkelijk weinig het woord.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Een broer van haar kwam om in de Tweede Wereldoorlog tijdens een linie-crossing

verkiezingen
  • Stelde zich in 1963 niet meer herkiesbaar, vanwege persoonlijke omstandigheden; onder andere vanwege een voorgenomen huwelijk en het feit dat haar man 5 kinderen had uit zijn eerste huwelijk
  • Was in 1971 Tweede Kamerkandidaat voor de PPR

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.