C. Knigge

foto C. Knigge
bron: Het Geheugen van Nederland

Katholiek Tweede Kamerlid in het interbellum uit Wilnis. Was vooral een lokale grootheid, met name op landbouwgebied en speelde in de Kamer slechts een bescheiden rol. Werd na één periode niet meer herkozen. Werd pas op zijn 57e gemeenteraadslid, maar bleef dat niettemin 27 jaar. Was ruim twintig jaar wethouder en ruim dertig jaar Statenlid.

Algemeene Bond (RKSP)
in de periode 1922-1925: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Cornelis

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Mijdrecht, 23 november 1854

overlijdensplaats en -datum
Wilnis, 22 februari 1941

3.

Partij/stroming

stroming(en)
R.K. (Rooms-Katholieken)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/7)

  • wethouder van Wilnis, van april 1912 tot september 1913
  • wethouder (onder meer van openbare werken en waterstaat) van Wilnis, van 2 september 1919 tot 5 september 1939 (tevens locoburgemeester)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 juli 1922 tot 15 september 1925

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

  • lid Rijkszuivelcommissie, provincie Utrecht
  • voorzitter Stichtsche Ongevallen- en Ziekteverzekering, vanaf 1929 (nog in 1937)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
beschermheer muziekvereniging "Viribus Unitis" ('met vereende krachten') te Wilnis, van 1927 tot 1941 (mede-oprichter)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak vrij zelden in de Tweede Kamer; voornamelijk over arbeidszaken, koloniale zaken en landbouw

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Werd op 7 maart 1908 als Statenlid bij een tussentijdse verkiezing gekozen, maar pas in juli geïnstalleerd
  • In maart 1925 pleitte een door de RKSP ingestelde ereraad hem vrij van de tegen hem in 1924 geuite beschuldiging dat hij onbetrouwbaar zou zijn. Dat had te maken met kredietverlening aan een handelsonderneming en maalderij.

verkiezingen
  • Was in 1922 nummer vijf op de R.K.-kandidatenlijst in de kieskringen Arnhem, Nijmegen en Utrecht
  • Was in 1925 nummer zes op de R.K.-kandidatenlijst in de kieskringen Arnhem, Nijmegen en Utrecht en werd niet herkozen

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.