E.B. Kielstra

foto E.B. Kielstra

Voormalige officier in het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger, die na terugkeer in Nederland liberaal afgevaardigde voor het district Dokkum werd. In de Kamer woordvoerder op het gebied van defensie en koloniën. Na in 1891 te zijn verslagen, keerde hij in 1894 namens het district Lochem terug in de Kamer. Nadien staatsraad in b.g.d. en publicist op koloniaal gebied. Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en geëerd met een eredoctoraat.

liberaal
in de periode 1884-1920: lid Tweede Kamer, staatsraad in buitengewone dienst

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Egbert Broer

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • E.B. Kielstra, tot 1904
 • Dr. E.B. Kielstra, vanaf 1904 (na eredoctoraat)

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 6 maart 1844

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 juni 1920

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • (oud-)liberaal
 • anti-Takkiaan, 1894

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/17)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • koloniaal medewerker "Algemeen Handelsblad", van 1889 tot 1905
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Lochem)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 1 november 1913 tot 4 juni 1920 (benoemd bij K.B. van 13 oktober 1913)

officiersrangen (2/5)
 • majoor der genie, Oost-Indisch Leger, van 4 januari 1879 tot 1884
 • luitenant-kolonel, Oost-Indisch Leger, vanaf 1898

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/18)

 • ondervoorzitter Raad van Bestuur Nederlandsche Scheepvaart Unie
 • voorzitter Raad van Beheer "Het Nederlandsch Toneel"

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erevoorzitter Indisch Genootschap
 • erelid Koninklijk Instituut voor Taal- en Land- en Volkenkunde in Nederlandsch-Indië

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer met name over militaire zaken, koloniën en marine-aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Bij de kandidaatstelling heerste in het district Dokkum grote onenigheid tussen de verschillende liberale stromingen. Er kwamen twee nieuwe kandidaten: Attema en E.B. Kielstra. De zittende leden W.J. van Welderen baron Rengers en W.A. Bergsma werden niet opnieuw kandidaatgesteld. Kielstra versloeg Van Welderen Rengers met 85 tegen 79 stemmen.

uit de privésfeer
 • Was tussen 1872 en 1880 enkele keren actief bij militaire operaties op Atjeh. Raakte in 1873 gewond.
 • Zijn vader was onderwijzer, commies bij het provinciaal gouvernement van Friesland en waarnemend ontvanger te Drachten
 • Zijn vader overleed 5 januari 1849 op 45-jarige leeftijd

verkiezingen (3/6)
 • Werd in september 1888 bij tussentijdse verkiezingen in het district Bergum verslagen door L.W. de Vries (arp)
 • Versloeg in 1891 jhr. C.M. Brantsen (arp)
 • Werd in 1894 in de eerste stemmingsronde verslagen; gekozen werd C. Lely (lib./takkiaan)

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Waterstaat, 1886 (geweigerd)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.