G.A. (Garmt) Kieft

foto G.A. (Garmt) Kieft
bron: Fotobureau Stokvis

Groningse belastingambtenaar, die in 1963 financieel woordvoerder werd van de ARP-Tweede Kamerfractie. Zoon van een schoolhoofd. Hield zich in de Kamer verder onder meer bezig met cultuur en sportbeleid en was begin jaren zestig woordvoerder bij debatten over Nieuw-Guinea. Voorzitter van de Kamercommissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en secretaris van zijn fractie. Was tevens secretaris van de NCRV en gemeenteraadslid in Utrecht (fractievoorzitter van de ARP). Gedegen, solide afgevaardigde die behoorde tot de progressieve vleugel van zijn partij.

ARP
in de periode 1958-1971: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Garmt Arend (Garmt)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
't Zandt (Gr.), 18 maart 1913

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 30 augustus 1998

3.

Partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

  • lid gemeenteraad van Utrecht, van 2 januari 1954 tot 4 september 1962
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1958 tot 10 mei 1971
  • secretaris NCRV (Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging), van maart 1962 tot 1 april 1978

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/21)

  • voorzitter Akademie Vrije Expressie door Woord en Gebaar
  • lid Centraal Stembureau, Provincie Utrecht, omstreeks 1984

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
  • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging van de Wet op het Rijkswegenfonds (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 november 1966 tot december 1966
  • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsontwerp Wijziging van bepalingen inzake gemeentelijke en provinciale belastingen/wijziging Financiële Verhoudingswet 1960 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 april 1968 tot 11 mei 1971

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
  • Voerde van 1963 tot en met 1970 namens zijn fractie het woord bij de algemene financiële beschouwingen
  • Was in 1966 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over de herziening van het Reglement van Orde

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Vocht in de meidagen van 1940 als kornet van de artillerie mee op de Grebbeberg

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.