P.A. (Piet) Kerstens

foto P.A. (Piet) Kerstens
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Brabantse onderwijzer, die later les gaf in Nederlands-Indië en daar ook politiek actief werd. Maakte in Londen als minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aanvankelijk een doortastende indruk. Kreeg later competentiegeschillen met zijn ambtsgenoten, kwam in conflict met de reders en viel vanwege enkele onbezonnen beleidsdaden in ongenade, vooral bij de koningin. Was verbitterd over zijn ontslag. Na de oorlog Indisch woordvoerder van de KVP in de Eerste Kamer. Groot voorstander van Europese samenwerking.

KVP, RKSP
in de periode 1942-1952: lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Petrus Adrianus (Piet)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Ginneken (gem. Ginneken en Bavel, N.Br.), 23 augustus 1896

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 8 oktober 1958

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • IKP (Indische Katholieke Partij)
 • KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 8 januari 1942 tot 31 mei 1944
 • minister van Landbouw en Visserij, van 8 januari 1942 tot 31 mei 1944
 • Indisch regeringscommissaris, ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en directeur onderwijs en eredienst Nederlands-Indië te Londen, van 1944 tot 1946
 • hoofdredacteur dagblad "De Tijd", van mei 1946 tot 1 november 1947
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 23 juli 1946 tot 15 juli 1952

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

 • voorzitter Programmaraad, vanaf 1951
 • lid Raad van Toezicht Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 17 maart 1948 tot 22 juni 1948
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 22 juli 1948 tot 21 september 1948

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Voerde in januari 1947 namens zijn fractie het woord bij de algemene beschouwingen, omdat fractievoorzitter Kropman afwezig was door deelname aan een parlementaire missie naar de West
 • Voerde in 1949 het woord bij het debat over de Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kondigde in 1942 een vaarplicht voor Nederlandse zeelieden af, waardoor alle zeelieden tot 60 jaar verplicht waren te varen (tenzij ontheffing werd aangevraagd).
 • Was in mei 1942 de eerstverantwoordelijke voor het besluit om de Nederlandse koopvaardijvloot te vorderen. Exploitatie van de Nederlandse schepen vond plaats voor rekening van de staat, die daarmee niet alleen lasten (zoals bewapening) droeg, maar ook eventuele baten zou ontvangen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/6)
 • Nam uiteindelijk ontslag vanwege het voornemen van Gerbrandy om een apart ministerie van Scheepvaart in te stellen, waarvan J.M. de Booy de leiding zou krijgen
 • Werd in 1946 op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer gezet in plaats van Welter, die als te conservatief werd beschouwd
 • Kwam in 1947 in conflict met de Raad van Commissarissen van dagblad "De Tijd" vanwege zijn progressieve standpunt over de Indische kwestie

uit de privésfeer
 • In 1933 werd zijn benoeming tot inspecteur voor het MULO in Nederlands-Indië ingetrokken vanwege een artikel in 'De Maasbode' waarin hij kritiek uitte op het Indische Gouvernement
 • Richtte in 1933 "De Nieuwe Tijd" op, het orgaan van de IKP

verkiezingen
 • Werd in 1946 en 1948 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.