W.J.E.H.M. de Jong

foto W.J.E.H.M. de Jong
bron: Onze Afgevaardigden

Op Schiermonnikoog geboren Unie-liberaal Tweede Kamerlid. Was onderwijzer in Middelharnis en Den Haag en werd in 1912 in het district Hoorn tot Tweede Kamerlid gekozen. Stelde in de Kamer in 1916 het geschil van mening tussen de ministers Treub en Posthuma over het exportbeleid aan de orde. Werd zelf in 1915 beschuldigd van corruptie bij de distributievoorziening. Hoewel hij deels werd gerehabiliteerd, pleegde hij eind 1918 zelfmoord.

Liberale Unie
in de periode 1912-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Julius Emile Herman Marten

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schiermonnikoog, 21 oktober 1872

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 december 1918 (zelfmoord)

3.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/4)

 • onderwijzer eerste klas, MULO-school te Middelharnis, vanaf 1908
 • onderwijzer eerste klas, openbare lagere school te 's-Gravenhage, van 1 november 1908 tot september 1915
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 mei 1912 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Hoorn)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/5)

 • voorzitter Rijkscommissie van toezicht op de Peulvruchtenverenigingen, omstreeks 1915
 • lid Staatscommissie inzake de rechtstoestand van de ambtenaar (Staatscommissie-Dresselhuys), van 21 mei 1917 tot april 1919

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor hoofdstuk X (Landbouw, Nijverheid en Handel) 1916 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met sociale zekerheid, landbouw, nijverheid, onderwijs en zaken betreffende zijn district
 • Interpelleerde op 12 december 1917 de ministers Posthuma, Treub en Cort van der Linden over de uitvoer van kaas naar Duitsland. Over de toestemming voor die uitvoer was een conflict ontstaan tussen minister Posthuma van Landbouw en minister Treub van Financiën; een conflict dat zich voortzette tot in de Tweede Kamer.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Werd eind 1915 als voorzitter van de commissie van toezicht op de peulvruchtenverenigingen van corruptie beschuldigd. Hij zou uitvoerconsenten hebben uitgegeven aan een in moeilijkheden verkerende vriend. Een commissie uit de Liberale Unie concludeerde dat hij wel zijn geheimhoudingsplicht had geschonden, maar dat hij overigens te goeder trouw had gehandeld. Minister Posthuma deelde in de Tweede Kamer eveneens mee dat De Jong onjuist had gehandeld, maar dat er geen samenwerking was, omdat hij de betrokken persoon niet kende. Toen onder anderen Troelstra hierop later terugkwam, werd een onderzoekscommissie ingesteld, die hem opnieuw van corruptie vrijsprak.
 • Zijn vader was onderwijzer aan de openbare school te Middelharnis

verkiezingen (3/5)
 • Versloeg in 1913 C.D. Wesseling (r.k.) na herstemming
 • Versloeg in 1917 B. de Ligt (csp)
 • Was in 1918 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.