F.B. s' Jacob

foto F.B. s' Jacob
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Ingenieur en burgemeester van Rotterdam met een aristocratisch voorkomen, die zes jaar liberaal lid van de Eerste Kamer was. Geboren in Nederlands-Indiė en zoon van de Gouverneur-Generaal. Kleinzoon van een Tweede Kamerlid. Vervulde functies bij de waterstaat en de spoorwegen, was secretaris van zijn vader toen die landvoogd was, en bekleedde enige jaren een wethouderschap in Rotterdam. In sociaal opzicht tamelijk behoudend. Als burgemeester zag hij met lede ogen de komst van arbeiders in de gemeenteraad aan. Werd bij zijn afscheid geprezen vanwege zijn werkkracht, leidde met nodige tact de raadsvergaderingen

liberaal
in de periode 1898-1904: lid Eerste Kamer, burgemeester van Rotterdam

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Frederik Bernhard

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Meester Cornelis (Ned.-Indië), 14 mei 1850

overlijdensplaats en -datum
Staverden (gem. Ermelo), 15 maart 1935

3.

Partij/stroming

stroming(en)
(oud-)liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

  • wethouder (van publieke werken) van Rotterdam, van 7 september 1891 tot 1 december 1893
  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1 november 1892 tot september 1898 (voor het kiesdistrict Rotterdam)
  • burgemeester van Rotterdam, van 1 december 1893 tot 1 mei 1906 (benoemd bij K.B. van 30 november 1893)
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1898 tot 23 juli 1904 (voor Zuid-Holland)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

  • lid Raad van Commissarissen Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, omstreeks 1915
  • ondervoorzitter Raad van Commissarissen NCS (Nederlandsche Centraal Spoorweg-Maatschappij)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Sprak in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Ongevallenwet en de Woningwet en éénmaal over de Indische begroting
  • Stemde in 1900 tegen de (tweede) ontwerp-Ongevallenwet

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Bestemde het geld dat hij bij zijn afscheid als burgemeester van de burgers van Rotterdam kreeg, voor de bouw van het Caland-monument op de Coolsingel.

uit de privésfeer
Als ingenieur betrokken bij de verbetering van het Merwedekanaal, bij de aanleg van de spoorlijn Arnhem-Nijmegen en de brug over de Waal, en bij de aanleg van de spoorlijn Nijmegen-Venlo.

verkiezingen
  • Werd in Zuid-Holland bij de Eerste Kamerverkiezingen na de ontbinding in 1904 verslagen door jhr. P.M.G. von Fisenne. Hij kreeg 34 stemmen, tegen 46 voor Von Fisenne.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.