H.W.B. (Mien) van Itallie-van Embden

foto H.W.B. (Mien) van Itallie-van Embden
bron: Gemeentearchief Leiden

In de vrouwenbeweging actieve afgevaardigde van de VDB. Zette zich ook als Tweede Kamerlid in voor verbetering van de positie van vrouwen, onder andere wat hun benoembaarheid in rechterlijke functies betrof. Was gehuwd met de Leidse hoogleraar toxicologie Leopold van Itallie. In de jaren twintig interviewde zij voor de Haagsche Post en NRC bekende Nederlanders zoals Cort van der Linden, Couperus, Kamerlingh Onnes en Aletta Jacobs. Was een oudere halfzuster van VDB-senator David van Embden.

VDB
in de periode 1928-1933: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Hendrika Wilhelmina Bernardina (Mien)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • H.W.B. van Embden, van 22 oktober 1870 tot 14 september 1894
 • H.W.B. van Itallie-van Embden, vanaf 14 september 1894 (na huwelijk)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 oktober 1870

overlijdensplaats en -datum
Trogen (Zwitserland), 6 september 1959

3.

Partij/stroming

partij(en)
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)

verwante partij
PvdA (Partij van de Arbeid) (vanaf 1946)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

 • lid gemeenteraad van Leiden, van 6 september 1921 tot 6 september 1927
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 22 maart 1926 tot 5 juli 1927
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1928 tot 9 mei 1933

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid bestuur Volksbond tegen drankmisbruik
 • lid bestuur Vereniging voor Volkenbond en Vrede

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met justitie, waterstaat, onderwijs, volksgezondheid en binnenlandse zaken

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/8)
 • Haar echtgenoot en zijzelf hebben tijdens de Bezetting in verschillende concentratiekampen gezeten (Barneveld, Westerbork, Theresiënstadt)
 • Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben haar kinderen ondergedoken gezeten bij de ouders van André van der Louw
 • Haar vader was ijzerhandelaar-winkelier te 's-Gravenhage

verkiezingen
 • Stelde zich in 1933 niet meer herkiesbaar, omdat ze het oeverloze gepraat over 's lands financiën i.v.m. de crisis (waardoor veranderingen die zij voor ogen had onmogelijk werden) moe was

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.