H.W.B. (Mien) van Itallie-van Embden

foto H.W.B. (Mien) van Itallie-van Embden
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Leiden

In de vrouwenbeweging actieve afgevaardigde van de VDB. Zette zich ook als Tweede Kamerlid in voor verbetering van de positie van vrouwen, onder andere wat hun benoembaarheid in rechterlijke functies betrof. Was gehuwd met de Leidse hoogleraar toxicologie Leopold van Itallie. In de jaren twintig interviewde zij voor de Haagsche Post en NRC bekende Nederlanders zoals Cort van der Linden, Couperus, Kamerlingh Onnes en Aletta Jacobs. Was een oudere halfzuster van VDB-senator David van Embden.

VDB
in de periode 1928-1933: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrika Wilhelmina Bernardina (Mien)

wijziging in naam en/of titulatuur
 • H.W.B. van Embden, van 22 oktober 1870 tot 14 september 1894
 • H.W.B. van Itallie-van Embden, vanaf 14 september 1894 (na huwelijk)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 oktober 1870

overlijdensplaats en -datum
Trogen (Zwitserland), 6 september 1959

2.

Partij/stroming

partij(en)
VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond)

verwante partij
PvdA (Partij van de Arbeid) (vanaf 1946)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • werkzaam in het onderwijs
 • medewerkster weekblad "Haagsche Post" en "Nieuwe Rotterdamsche Courant" (interviews) (vanaf ongeveer 1920)
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 6 september 1921 tot 6 september 1927
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 22 maart 1926 tot 5 juli 1927
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1928 tot 9 mei 1933

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd in Barneveld, van december 1942 tot 29 september 1943
 • geïnterneerd in Westerbork, van 29 september 1943 tot 4 september 1944
 • geïnterneerd in Theresienstadt, van 4 september 1944 tot februari 1945

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/13)

 • lid bestuur Volksbond tegen drankmisbruik
 • lid bestuur Vereniging voor Volkenbond en Vrede

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met justitie, waterstaat, onderwijs, volksgezondheid en binnenlandse zaken

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zij werd op dezelfde dag geboren als haar halfbroer David
 • Haar moeder overleed in 1873 aan t.b.c.
 • Haar echtgenoot was apotheker en later hoogleraar artsenijbereidkunde en toxologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (1907-1936)

verkiezingen
 • Stelde zich in 1933 niet meer herkiesbaar, omdat zij het oeverloze gepraat over 's lands financiën i.v.m. de crisis (waardoor veranderingen die zij voor ogen had onmogelijk werden) moe was

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "W. van Itallie-van Embden (1870-1959). 'Argeloos zat de verteller model'", in: "Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten", 2002, 273-279
 • Y. Poppinga, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (z.j.)
 • Karin van Leeuwen, "Embden, Wilhelmina van", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.