Dr. W.H. Idzerda

foto Dr. W.H. Idzerda
bron: Gemeentearchief Den Haag

Uit het Friese Akkrum afkomstige arts die in de Tweede Kamer optrad als deskundige op het gebied van volksgezondheid. Aanvankelijk afgevaardigde voor het district Leeuwarden, later voor Sneek. In de tussentijd geneeskundig inspecteur in Noord-Nederland. Volbloed Thorbeckiaan, die ook opkwam voor de Friese belangen. Stond bekend als een nauwgezet Kamerlid, humaan en daardoor geacht bij zijn medeleden.

Thorbeckiaan, liberaal
in de periode 1858-1881: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Wieger Hendrikus

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Stond in de Burgerlijke Stand van Groningen vermeld als 'Idserda'

geboorteplaats en -datum
Rauwerd (grietenij Rauwerderhem, Frl.), 13 augustus 1816

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 6 december 1881

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal (Thorbeckiaan)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • vennoot in een olieslagerij te Akkrum, tot 1852
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1858 tot 1 november 1865 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • inspecteur Geneeskundig Staatstoezicht in Friesland en Groningen, van 1 november 1865 tot 1 november 1869
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1869 tot 18 september 1881 (voor het kiesdistrict Sneek)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

 • lid Medische Politie te Friesland en Groningen, van 16 december 1868 tot december 1871
 • plaatsvervangend lid Medische Politie te Friesland en Groningen, vanaf 15 december 1871

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1869 tot september 1870
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1878 tot januari 1879

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Interpelleerde in 1874 minister Geertsema over de toestand van de spoorwegen in het Noorden van het land
 • Behoorde in 1880 tot de 14 leden die tegen de toelating van Schaepman als Kamerlid waren

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1881 herkozen, maar kon in verband met zijn slechte gezondheid niet worden beëdigd

uit de privésfeer
 • Was 24 jaar ouder dan zijn tweede echtgenote
 • Speelde als geneeskundig inspecteur in 1866/1867 een belangrijke rol bij de bestrijding van de cholera-epidemie

anekdotes en citaten
 • Trad in de Kamer vaak in het politieke strijdperk als ook zijn vakgenoot Rombach dat deed. Geregeld verschilden beide artsen van opvatting.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.