Jhr.Mr. J.E. Huydecoper van Maarsseveen en Nigtevecht

Utrechtse edelman uit een oorspronkelijk Amsterdamse regentenfamilie, die een half jaar deel uitmaakte van de Tweede Kamer. Voerde daar echter nimmer het woord. Advocaat en later bankier. Als bestuurder vooral actief op provinciaal en waterstaatkundig gebied. Zijn vader was Eerste Kamerlid.

liberaal
in de periode 1897: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jan Elias

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 5 januari 1853

overlijdensplaats en -datum
Bad Nauheim (Dld.), 8 juni 1911

begraafplaats en -datum
Maarssen, familiegraf, 13 juni 1911

3.

Partij/stroming

stroming(en)
(oud-)liberaal

partij(en)
Bond van Vrije Liberalen

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 3 juli 1895 tot 8 juni 1911 (voor het kiesdistrict Utrecht I)
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 april 1897 tot 21 september 1897 (voor het kiesdistrict Breukelen)
  • lid Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 22 mei 1900 tot 8 juni 1911

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

  • president-kerkvoogd, Nederlands Hervormde gemeente te Utrecht
  • voorzitter Raad van Commissarissen, bankiersfirma "Huydecoper van Dielen"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
  • Heeft nimmer het woord gevoerd in de Tweede Kamer

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Vertrok in 1910 in verband met een hartkwaal naar Bad Nauheim
  • Zijn zwager W.H.J. Roijaards was gedeputeerde van Utrecht
  • Zijn oudste zoon was burgemeester van Achttienhoven, van Tienhoven en van Westbroek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.