Mr. U.H. Huber

foto Mr. U.H. Huber
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Negentiende-eeuws antirevolutionair politicus uit een vooraanstaand Fries juristengeslacht. Was zelf geruime tijd advocaat in Leeuwarden. In 1883 koos het district Gouda hem tot Tweede Kamerlid en in 1888 werd hij afgevaardigde voor het district Dokkum. In de Kamer sprak hij geregeld over juridische, bestuurlijke en waterstaatkundige onderwerpen. Na zijn gedwongen vertrek uit de Kamer in 1894 werd hij staatsraad en dat bleef hij bijna dertien jaar.

antirevolutionair
in de periode 1883-1917: lid Tweede Kamer, lid Raad van State

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Ulrich Herman

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leeuwarden, 15 december 1842

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 maart 1917

3.

Partij/stroming

stroming(en)
anti-Takkiaan

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 1894
 • VAR (Vrij-Antirevolutionaire Partij), vanaf 1896

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 4 juli 1883 tot 1 oktober 1894 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 november 1883 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 juli 1886 tot 17 augustus 1887 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1887 tot 27 maart 1888 (voor het kiesdistrict Gouda)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 mei 1888 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Dokkum)
 • lid Raad van State, van 1 oktober 1894 tot 4 maart 1917 (benoemd bij K.B. van 8 september, beëdigd 12 oktober 1894)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • tweede directeur N.V. "Het Noorderleegs Buitenveld" te Hallum, van 1890 tot 1916
 • lid Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving, van 1 mei 1892 tot 1 oktober 1897

afgeleide functies, presidia etc. (2/11)
 • lid afdeling Binnenlandse Zaken (Raad van State)
 • lid afdeling Landbouw, Nijverheid en Handel (Raad van State)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over justitiële zaken, over binnenlands bestuur, waterstaat en financiën

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Ondertekende in 1894 met negen andere antirevolutionaire Tweede Kamerleden een manifest waarin zij zich keerden tegen Taks kiesrechtvoorstel
 • Werd in 1901 informeel geraadpleegd door de koningin over de vraag of A. Kuyper de aangewezen formateur was

uit de privésfeer
 • Zijn begrafenis werd bijgewoond door prins Hendrik
 • Zijn schoonzoon (jhr. J.M. van Beyma) was burgemeester van Leeuwarden
 • Zijn vader was griffier van het kantongerecht en kantonrechter te Leeuwarden

verkiezingen (3/8)
 • Werd in 1888 gekozen in de districten Dokkum, Gouda en Steenwijk en nam zitting voor Dokkum. Versloeg in Gouda W.H. de Beaufort (lib.), in het district Dokkum W.J. van Welderen baron Rengers (lib.) en in het district Steenwijk W.H. de Beaufort (lib.).
 • Versloeg in 1891 A. Kerdijk (lib.)
 • Eindigde in 1894 in het district Dokkum als derde achter E. Schaafsma (lib.) en P. van Vliet (a.r.-takkiaan), in het district Harlingen als derde achter A. Bouman (lib.) en Th. Heemskerk (a.r.-takkiaan), en in het district Sneek achter J.A. van Gilse (lib.) en Th. Heemskerk.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.