Mr. A. van der Hoeven

foto Mr. A. van der Hoeven
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

CHU-Eerste Kamerlid en wethouder van Rotterdam in de eerste helft van de twintigste eeuw. Van remonstrantsen huize, zoon van een chirurg. Was in Rotterdam advocaat en bekleedde diverse functies op waterstaatkundig gebied en in het Rotterdamse maatschappelijke leven. Enige jaren wethouder van de maasstad, tot een conflict over kortingen op de pensioenen van gemeenteambtenaren tot zijn aftreden leidde.

CHU
in de periode 1914-1937: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Abraham

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 30 augustus 1866

overlijdensplaats en -datum
Haarlem, 17 september 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal voor Zuid-Holland, van 3 augustus 1914 tot 18 september 1923
 • wethouder (van financiën en bedrijven) van Rotterdam, van 4 september 1923 tot 9 april 1925 (locoburgemeester)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 18 september 1923 tot 8 juni 1937
 • dijkgraaf Hoogheemraadschap van Schieland, van 1 augustus 1931 tot 1 april 1937

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/9)

 • secretaris Raad van Toezicht en Discipline Orde van Advocaten te Rotterdam
 • voorzitter Rotterdam's Comité ter behartiging van Nationale Belangen

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 9 juli 1930 tot 16 september 1930
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 september 1935 tot 11 maart 1936

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met sociale zaken, landbouw, defensie en Zuiderzee-aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde in 1924 tot een groep in de CHU ('goedgezinden') die zich keerden tegen de koers van de partij en die onder meer om krachtiger steun voor de bezuinigingspolitiek van Colijn vroeg
 • Trad in 1925 af als wethouder na verwerping van een door hem verdedigd voorstel tot korting op de pensioenen van het gemeentepersoneel. Werd wel direct herkozen, maar aanvaardde toen niet zijn benoeming.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was chirurg in het Stedelijk Ziekenhuis te Rotterdam
 • Zijn grootvader van moederszijde, de houthandelaar Abraham van Stolk, was de initiatiefnemer van de prentenverzameling "Atlas van Stolk"

verkiezingen
 • Werd in 1923, 1926 en 1932 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.