S. Hingst

foto S. Hingst
bron: Collectie-Van Eck (Nationaal Archief)

Doopsgezind liberaal Tweede Kamerlid uit Harlingen, die twintig jaar het district Leeuwarden vertegenwoordigde. Azijnfabrikant, die in 1859 wethouder en in 1864 burgemeester van Harlingen werd. Kwam na de ontbinding van 1866 in de Tweede Kamer en sprak daar veelal over Friese aangelegenheden. Sloot zich aan bij de Kappeynianen. Kleine, magere, beminnelijke man, die in het algemeen kort sprak, maar wel trouw aanwezig was.

liberaal, Kappeynianen
in de periode 1866-1886: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Sybrand

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Harlingen, 28 oktober 1824

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 18 oktober 1906

3.

Partij/stroming

stroming(en)
 • liberaal (geen affiniteit met de Liberale Unie)
 • Kappeyniaan, van 1879 tot 1884

4.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • lid gemeenteraad van Harlingen, van 15 februari 1858 tot september 1869
 • wethouder van Harlingen, van 6 december 1859 tot 2 januari 1864
 • burgemeester van Harlingen, van 1 januari 1864 tot 1 mei 1867
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 november 1866 tot 3 januari 1868 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 februari 1868 tot 11 oktober 1884 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 november 1884 tot 18 mei 1886 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid commissie van bijstand, kerkeraad doopsgezinde gemeente te 's-Gravenhage, van 1891 tot 1893
 • lid bestuur Spaarbank te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Stemde op 23 maart 1868 vóór de motie-Blussé van Oud-Alblas, die uitsprak dat de Kamerontbinding van 1867 niet in het landsbelang was geweest
 • Was in 1874 één van de acht liberalen die tegen artikel 1 van de ontwerp-Censuswet stemde, waardoor dit voorstel sneuvelde

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Zijn (jongste) oom Jelle was gehuwd met een dochter van oud-Tweede Kamerlid S. Brouwer
 • Zijn vader was azijn- en steenfabrikant
 • Kreeg eervol ontslag als burgemeester in verband met zijn gezondheidstoestand

verkiezingen
 • Werd in 1866 bij de algemene verkiezingen gekozen. Versloeg de conservatieven J. Andreae en J. Dirks en de antirevolutionairen B.J. Lintelo baron de Geer van Jutphaas en U. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
 • Versloeg in 1868 bij de algemene verkiezingen de conservatieven J. Andreae en J. Binkes en de antirevolutionairen B.J. Linterlo baron de Geer van Jutphaas en U. baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
 • Versloeg vanaf 1869 steeds met ruime meerderheid zijn antirevolutionaire tegenkandidaten

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.