J. (Jan) Hilgenga

foto J. (Jan) Hilgenga
bron: IISG

Gronings socialistisch Tweede Kamerlid en vakbondsbestuurder. Werd opgeleid als onderwijzer, maar was telegrafist en commissionair, en uiteindelijk propagandist van de Landarbeidersbond. In 1916 districtsbestuurder van de Landarbeidersbond en daarvan vervolgens secretaris en voorzitter. In 1937 als opvolger van Hiemstra woordvoerder landbouw van de SDAP in de Tweede Kamer. Stelde zich als bondsvoorzitter welwillend op tegen het landbouwbeleid van de bezetter en nam pas in 1942 ontslag als bondsbestuurder. In 1945 berispten de SDAP en het NVV hem voor zijn houding tijdens de Bezetting.

SDAP
in de periode 1937-1941: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Jan (Jan)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Midwolda (gem. Oldambt) (gem. Midwolda, Gr.), 21 juni 1883

overlijdensplaats en -datum
Midwolda (gem. Oldambt) (gem. Midwolda, Gr.), 7 mei 1968

3.

Partij/stroming

partij(en)
SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • secretaris Nederlandsche Bond van Arbeiders in de Landbouw, Tuinbouw en de Zuivelindustrie, van 1918 tot 1938
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1937 tot 6 november 1941
  • voorzitter Nederlandsche Bond van Arbeiders in de Landbouw, Tuinbouw en de Zuivelindustrie, van juni 1938 tot 15 juni 1942 (nam ontslag)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

  • lid Commissie Reorganisatie Landbouwcrisiswetgeving, omstreeks 1937
  • lid Kerncommissie-Landbouw, Bedrijfsradenwet, omstreeks 1938

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Was landbouw-woordvoerder van de SDAP-Tweede Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • De ereraad van de SDAP oordeelde in 1945 dat hij het aanzien van de partij tijdens de Duitse bezetting in zo ernstige mate had geschaad, dat hij generlei functie in of namens de SDAP meer behoorde uit te oefenen. Hij had als vakbondsbestuurder meegewerkt aan de liquidatie van de confessionele vakbonden. (zie: Scheps inventariseert I, (1973), p. 185)

uit de privésfeer
Zijn vader was broodbakker en caféhouder

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.