Dr. M.A.M. (Martien) van Helvoort

foto Dr. M.A.M. (Martien) van Helvoort
bron: Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen

IJverige onderwijzerszoon die een volle baan als gemeentesecretaris en een groot gezin combineerde met een studie economie. Combineerde daarna het burgemeesterschap met het werken aan een proefschrift en het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor de KVP. Gezaghebbend woningbouwdeskundige en woordvoerder financiën lagere overheden. Had grote verdiensten voor de opleiding in gemeentefinanciën. Evenwichtige Oost-Brabander, een contente mens.

KVP
in de periode 1956-1967: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Martinus Adrianus Maria (Martien)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zeeland (N.Br.), 11 maart 1906

overlijdensplaats en -datum
Boxtel, 5 april 1981

3.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 20 maart 1959
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 november 1959 tot 22 februari 1967
 • waarnemend burgemeester van Best, van 1 maart 1968 tot 1 november 1968 (na aftreden waarnemend burgemeester F. van Kemenade)
 • waarnemend burgemeester van Geertruidenberg, van 16 augustus 1971 tot 16 november 1972 (nadat de burgemeester onder druk van een actiegroep was afgetreden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid bestuur beroepsverbond van R.K. burgemeesters, omstreeks 1965
 • lid Georganiseerd overleg voor burgemeesters, vanaf 16 september 1968

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel wijziging art. 4 Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke lichamen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 oktober 1965 tot 22 februari 1967
 • voorzitter vaste commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1966 tot 22 februari 1967

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder financiën lagere overheden en volkshuisvesting (bouwnijverheid, Woningwet, huurbeleid) van de KVP-fractie. Hield zich verder bezig met ambtenarenzaken en civiele verdediging.
 • Was in 1964 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot instelling van het openbaar lichaam Rijnmond

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In oktober 1961 één van de 12 parlementsleden, die een verklaring ondertekende waarin 200 personen aandrongen op het nakomen door Nederland van de belofte inzake het zelfbeschikkingsrecht van Nieuw-Guinea

uit de privésfeer
Deed in 1937 voor zijn studie economie een tentamen op het ministerie van Sociale zaken bij de inmiddels minister geworden prof. Romme.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.