W.P.G. (Willem) Helsdingen

foto W.P.G. (Willem) Helsdingen
bron: Archief Zaanstad

Socialist van het eerste uur en Tweede Kamerlid aan het begin van de twintigste eeuw. Kwam uit een proletarisch gezin en moest al op zijn elfde gaan werken als schoenmakersleerling. Werd later tapijtwever. Sloot zich aan bij de SDB van Domela Nieuwenhuis. Behoorde in 1894 tot de oprichters van de SDAP. Na propagandist te zijn geweest, werd hij in 1901 in tot Tweede Kamerlid gekozen. Was dat met een kleine onderbreking bijna twintig jaar. Daarnaast raadslid in Arnhem en Den Haag. In de Kamer onder meer een welksprekend justitie-woordvoerder.

SDAP
in de periode 1901-1921: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Willem Pieter Gerardus (Willem)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 29 maart 1850

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 augustus 1921

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • SDB (Sociaal-Democratische Bond)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1901 tot 19 september 1905 (voor het kiesdistrict Lochem)
 • lid gemeenteraad van Arnhem, van november 1904 tot maart 1908
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 oktober 1907 tot 20 augustus 1921 (1907-1918 voor het kiesdistrict Franeker)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 2 september 1909 tot 20 augustus 1921

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

lid bestuur ANWV (Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond) afdeling Rotterdam, vanaf 1876

afgeleide functies, presidia etc.
lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1914 tot november 1914

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen, posterijen en ambtenarenzaken (werklieden) en daarnaast met waterstaat
 • Diende in 1912 namens zijn fractie een initiatiefwetsvoorstel in over het (tijdelijk) verlagen van huurpenningen voor pachters in geval van (deels) mislukte oogst; dit voorstel werd in 1921 ingetrokken

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Richtte in 1894 samen met elf anderen de SDAP op
 • Bepleitte als één van de eersten een wettelijke regeling voor de arbeidsomstandigheden in het steenhouwersbedrijf
 • Werd in 1915 in bij de gemeenteraadsverkiezingen in 's-Gravenhage in twee districten gekozen (I en II, opteerde voor district II)

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in 1909 C.E. van Koetsveld (chu) na herstemming
 • Versloeg in 1913 A. Colijn jr. (arp) na herstemming
 • Versloeg in 1917 L. de Baan (csp)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.