Mr. J.E. Heeres

foto Mr. J.E. Heeres
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Onze Afgevaardigden

Vooraanstaande en geleerde liberaal, die in 1913 het voorheen 'rechtse' district Leiden wist te 'veroveren' en daarna koloniaal woordvoerder van de Unie-liberalen werd. Hoogleraar koloniale geschiedenis in Delft en Leiden. Als voorzitter van de Liberale Unie streefde hij naar een fusie met de Vrijzinnig-Democratische Bond. Toen dat niet lukte, richtte hij de Democratische Partij op, die echter geen succes werd. Deed veel archiefonderzoek. Was in Leiden tevens gemeenteraadslid.

Liberale Unie
in de periode 1913-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Ernst

geboorteplaats en -datum
Zuidhorn, 30 mei 1858

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 februari 1932

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 1921
 • Democratische Partij, vanaf 1921

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

 • adjunct-commies, Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, van november 1888 tot 1 mei 1891
 • commies, Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, van 1 mei 1891 tot 16 februari 1894
 • adjunct-rijksarchivaris, van 16 februari 1894 tot 1 september 1897
 • hoogleraar 'geschiedenis van Nederlands-Indië', Gemeente-instelling van onderwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië te Delft, van 1 september 1897 tot 1 september 1900
 • hoogleraar 'geschiedenis van Nederlands-Indië en geschiedenis en methode der zending', Rijksuniversiteit Leiden, van 1 september 1902 tot oktober 1918 (benoemd 23 juni; op non-actief tijdens zijn Kamerlidmaatschap)
 • lid gemeenteraad van Leiden, van 5 september 1911 tot 4 september 1917
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1913 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict Leiden)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/25)

 • lid bestuur Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, omstreeks 1918 tot oktober 1920
 • vicevoorzitter Unie voor Vrouwenbelangen, vanaf oktober 1920

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor de koloniale begrotingen 1917 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over koloniale aangelegenheden

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in 1920 af als voorzitter van de Liberale Unie, nadat was besloten onderhandelingen te openen met de Vrij-Liberalen en de Economische Bond over verregaande samenwerking of fusie
 • Richtte in 1921 de Democratische Partij op

verkiezingen
 • Versloeg in 1913 in het district Leiden na herstemming P.E. Briët (arp)
 • Versloeg in 1917 L.L.H. de Visser (sdp)
 • Was in 1918 nummer twee op de kandidatenlijst in de kieskringen in Zuid-Holland, maar werd niet gekozen omdat jhr. W.Th.C. van Doorn via voorkeurstemmen een zetel veroverde

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door F.W. Stapel, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1931/2, 137
 • J. Vogel, "Heeres, Jan Ernst (1858-1932)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 184
 • J. Vogel, "Een Groninger in geschiedenis en politiek", in "Het beeld in de spiegel. Historiografische verkenningen" (2002), 261
 • Onze Afgevaardigden, 1913

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
 • collectie-J.E. Heeres, Nationaal Archief
 • correspondentie-Heeres in collectie Romke de Waard, IISG

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.