Mr. J.D.C. (Carel) baron van Heeckeren van Wassenaer

foto Mr. J.D.C. (Carel) baron van Heeckeren van Wassenaer
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Telg van een vooraanstaande, maar verarmde adellijke familie uit de Achterhoek, wiens vader Tweede Kamerlid en wiens broer directeur van het Kabinet des Konings was. Grootgrondbezitter in Zuid-Holland, Overijssel en Hannover, en één van de rijksten van het land. Maakte na 1848 ruim achttien jaar deel uit van de Eerste Kamer.

conservatief
in de periode 1849-1867: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Jacob Dirk Carel (Carel)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Emmerik, 8 februari 1809 (Emmerik behoorde toen tot Gelderland)

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 november 1875

3.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/6)

 • adjunct-houtvester, van 15 juni 1846 tot 1852
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 februari 1849 tot 20 augustus 1850 (voor Overijssel)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 december 1850 tot 15 augustus 1867 (voor Overijssel)
 • opperstalmeester, van 17 februari 1851 tot 7 november 1875

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Ridderschap van Overijssel, vanaf 1832
 • kamerheer in buitengewone dienst van de koningen Willem I, II en III, vanaf 20 april 1832

afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1865 tot april 1866
 • lid Centrale Afdeling (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van december 1866 tot april 1867

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (2/6)
 • Behoorde in 1860 tot de vijf leden die tegen de ontwerp-wet aanleg van spoorwegen voor rekening van de staat stemden
 • Behoorde in 1861 tot de 13 leden die tegen de ontwerp-Wet op de Raad van State stemden

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1849 stond zijn toelating als lid ter discussie, omdat hij buiten Nederland was geboren. Pas nadat hij stukken had overlegd waaruit bleek dat hij Nederlandse ouders had, werd hij toegelaten als lid.

uit de privésfeer
 • Gehuwd met zijn negen jaar oudere nicht, de rijke gravin Van Wassenaer. Deze eerste echtgenote was enige erfgename van het landgoed Twickel.
 • Eigenaar van het Hof te Dieren
 • Werd door huwelijk grootgrondbezitter en was één van de rijkste inwoners van Den Haag

verkiezingen
 • Werd in december 1848 door de kiezers van het district Enschede als tweede op de voordracht voor het Eerste Kamerlidmaatschap geplaatst

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Eerste Kamer, augustus 1848 (geweigerd)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.